nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Hållbart och lönsamt på samma gång

Hållbarhet är en framtidsfråga för näringslivet. En ny avhandling har studerat hur miljömärkning, upphandling och styrning av leverantörskedjor kan förbättras för att mer effektivt och samordnat bidra till hållbar utveckling.

  • Annons 1

Allt fler företag är medvetna om vikten av att ta in hållbarhet i sina beslutssystem. Trycket ökar från både kunder, allmänhet, media och investeringsbolag. Men det finns även en ökande insikt om affärsnyttan.

Cecilia Bratt, forskare vid Blekinge tekniska högskola, försvarade i fredags sin avhandling om strategisk hållbar utveckling, ”Integrating a Strategic Sustainability Perspective into Eco-Labelling, Procurement and Supply Chain Management”.

I avhandlingen har hon studerat hur miljömärkning, upphandling och styrning av leverantörskedjor förhåller sig till varandra och till ett strategiskt hållbarhetsperspektiv.

– Det finns många vinster med att jobba med hållbar utveckling som har en direkt koppling till affärsnyttan. De som är proaktiva och redan nu börjar jobba för att bli en del av lösningen har därför mycket att vinna.

Ökat samarbete mellan aktörer

Cecilia Bratt poängterar att det inte finns någon motsättning mellan att tjäna pengar och verka för en hållbar framtid. Men det krävs nya synsätt där man ser möjligheterna i att tjäna pengar på annat än via ett ökat materialflöde. Offentlig verksamhet spelar en viktig roll i denna utveckling, exempelvis genom att i upphandlingar börja efterfråga lösningar där man köper funktion istället för produkter.

Hållbarhetsfrågor är dock komplexa och företagen behöver stöd i detta arbete. För att lyckas krävs större samarbeten mellan olika aktörer, som till exempel slutleverantörer och miljömärkningsaktörer, och även över sektorsgränserna. Det första viktiga steget är att definiera vad man menar med hållbarhet. Många företag agerar idag i globala leverantörsnätverk där det gäller att alla delar i kedjan har en gemensam målbild.

– Ju mer komplexa leverantörsnätverk, desto viktigare är det med en gemensam syn på vad hållbarhet är. Dessutom behöver man även beskriva detta i ekonomiska termer och tydliggöra de affärsmässiga perspektiven, som exempelvis att skapa lösningar till ett lägre pris och med ett högre hållbarhetvärde och på så sätt nå nya marknader ochstärka sitt varumärke genom bland annat effektivare råvaruhantering.

Praktisk nytta i hållbarhetsarbetet

Cecilia Bratt hoppas att hennes resultat ska ge insikt i hur man kan använda supply chain management på ett hållbart strategiskt sätt både när det gäller upphandling och leverantörsstyrning, och att miljömärkning kan vara ett bra stöd i detta arbete. Hon hoppas också att hennes forskning kan bidra till praktisk nytta för näringslivets hållbarhetsarbete.

– I nästa steg i min forskning vill jag gå vidare och titta på hur man kan jobba mer praktiskt på verktygsnivå, berättar Cecilia Bratt.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.