nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Flickr, CollegeDegrees360, Creative Commons

Hållbarhet tar plats på handelshögskolorna

Från att ha förekommit sporadiskt integreras nu hållbar utveckling i allt fler ekonomutbildningar. Handelshögskolorna i Umeå, Göteborg och Stockholm är tre av dem som visar vägen.

  • Annons 1

En rundringning till Sveriges handelshögskolor och ekonomutbildningar visar att mycket är på väg att hända på hållbarhetsfronten. Flera lärosäten är i full färd med att integrera hållbarhetsperspektivet i sin undervisning. Handelshögskolan vid Umeå universitet är ett exempel. De inför Iso 14001 i sin kärnverksamhet, något som inte bara kommer de anställda till del utan även kommer innebära konkreta förändringar för eleverna.

– I alla program ska vi ha lärandemål som utgår från hållbar utveckling. Vi har delvis haft det innan men har inte tagit ett samlat grepp om det, säger Lars Hassel, rektor på Handelshögskolan i Umeå.

Eftersom mycket forskning vid Handelshögskolan i Umeå berör hållbar utveckling kommer drivkraften för att integrera frågorna i undervisningen till stor del från den egna personalen. Skolan har skrivit under FN:s ”Principles for responsible management education”, PRME.

Rustar för framtiden

Även Handelshögskolan i Stockholm har skrivit under på principerna och samlade hösten 2013 alla programchefer på skolan för att tillsammans börja jobba in dem i undervisningen, ett arbete som fortsätter nu i vår. Tanken är att hållbarhetsfrågorna ska integreras in i själva kärnan av de olika ämnesområdena utifrån varje ämnes egen logik. Susanne Sweet som leder Sustainable research group på Handelshögskolan tycker att hållbarhetsperspektivet har varit för svagt tidigare, även om de riktigt intresserade har kunnat välja kurser i till exempel sustainability management.

– Studenterna behöver kunskaper och verktyg när de kommer ut på olika positioner i framtiden. Hållbar utveckling är en viktig framtidsfråga och vi måste hänga med i utvecklingen, säger Susanne Sweet.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.