nr-logo

Tidningen för miljöproffs

– Svenska kyrkan tar tydlig ställning i klimatfrågan och vi tror även att det är smart rent finansiellt, inte minst med tanke på att större delen av de fossila reserverna i marken riskerar att bli värdelösa om vi ska hålla oss inom tvågradersmålet, säger finanschefen Anders Thorendal.
– Svenska kyrkan tar tydlig ställning i klimatfrågan och vi tror även att det är smart rent finansiellt, inte minst med tanke på att större delen av de fossila reserverna i marken riskerar att bli värdelösa om vi ska hålla oss inom tvågradersmålet, säger finanschefen Anders Thorendal.

Hållbara investeringar lönsamt på flera fronter

Bättre avkastning och ett mindre klimatavtryck. Svenska kyrkan fokus på hållbarhet i aktieportföljen har gett bättre resultat än om motsvarande summa hade investerats i Stockholmsbörsens index.

  • Annons 1

Klimatavtrycket av Svenska kyrkans svenska aktieinvesteringar visade sig vara ungefär en tredjedel mindre än vad som blivit fallet om motsvarande summa hade investerats i Stockholmsbörsens index. Det framgår av Svenska kyrkans hållbarhetsrapport som både redovisar kapitalförvaltningens klimatresultat och det finansiella..

Svenska kyrkan har ett kapital på 5,5 miljarder kronor som ska förvaltas med hänsyn till människor och miljö. För 2013 blev resultatet 610,1 miljoner, vilket motsvarade en avkastning på 12,4 procent.

I årets rapport har även en extern utvärderare analyserat portföljens så kallade klimatavtryck. Den blev ungefär en tredjedel mindre än vad som blivit fallet om motsvarande summa hade investerats i Stockholmsbörsens index.

Under de senaste åren har Svenska kyrkan på nationell nivå utvecklat en kapitalförvaltning som sätter fokus på hållbarhetsfrågorna. Sedan 2009 har förvaltningen kraftigt minskat sin exponering mot bolag som utvinner fossil energi. Det finns numera inga renodlade kol- och oljebolag i portföljen.

– Inom finansbranschen finns det fortfarande en föreställning om att hållbarhet och etik har ett pris i form av minskad avkastning. Men det kommer alltfler forskningsrapporter och exempel som visar på motsatsen, säger finanschef Anders Thorendal.

Hela rapporten kan laddas ner här.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet!

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.

Filippa K mest hållbara butikskedja

Filippa K är årets mest hållbara butikskedja enligt Retail Awards 2017.
Sedan en ny hållbarhetsstrategi sjösattes 2012 har Filippa K drivit ett medvetet och engagerat hållbarhetsarbete med kvalitetssäkring i alla led, skriver juryn i sin motivering.

Så kan hållbarhetsarbetet förenklas för mindre företag

Att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Men hur ska man hinna med som litet företag?
Hanna Cederqvist, ansvarig för företagarorganisationen Företagarnas hållbarhetsprojekt har tipsen som hjälper småföretagen på traven.