nr-logo

Hållbarhet i praktiken

”Hållbar upphandling ger effekt”

Hållbar upphandling är ett viktigt verktyg i arbetet för en god miljö och en bättre hälsa, skriver Sven-Olof Ryding, vd för Miljöstyrningsrådet, i ett svar på den kritik som riktats mot grön offentlig upphandling.

  • Annons 1

”Kommuner och landsting sparar både pengar och miljö genom att ställa krav i sin upphandling. När vi ställer miljö-, energi- och sociala krav kan pengar sparas, pengar som kan användas i skolan och omsorgen, till fler lärare och ökade resurser i äldrevården. Genom att ställa miljökrav medverkar vi också till att Sveriges miljömål uppnås.”

Det skriver Sven-Olof Ryding, vd för Miljöstyrningsrådet, i ett svar på den kritik mot grön offentlig upphandling som förts fram av Sofia Lundberg och Per-Olov Marklund, Umeå universitet. I en rapport skriver de att grön upphandling ur ett samhällsekonomiskt makroperspektiv inte är ett effektivt verktyg för att nå miljömålen.

Sven-Olof Ryding framhåller att det finns många vinster med att ställa miljö- och andra hållbarhetskrav i den offentliga upphandlingen. Ett exempel som han lyfter fram är landstingens krav på att undersökningshandskarna inte ska innehålla hormonstörande kemikalier. Detta krav har fått leverantörerna att utöka sitt sortiment, volymerna som säljs ökar och handskarna är nu billigare än det konventionella alternativet.

”Giftfri förskola för barnen, minskade utsläpp från transporter, äldreboendets julskinka från grisar uppfödda med god djuromsorg, rengöringsprodukter och textilier utan allergiframkallande ämnen, energisnåla produkter och kaffe med omsorg om odlarnas mänskliga rättigheter. Allt detta är exempel på frågor som dagligen hanteras i den offentliga upphandlingen. Att ställa krav när vi köper varor och tjänster för våra skattepengar är ett utmärkt sätt att påverka marknaden och hushålla med våra gemensamma resurser”, skriver han.

Sven-Olof Rydin anser att det behövs mer forskning om effekterna av att ställa miljö-, energi- och sociala krav vid offentlig upphandling som omfattar samtliga perspektiv av arbetet för en hållbar utveckling: miljö, ekonomi och sociala aspekter. Han konstaterar också att miljö-, energi- och sociala krav vid offentlig upphandling är ett av flera verktyg i arbetet för en hållbar utveckling.

”Upphandlingen är ett verktyg som kommuner och landsting själva förfogar över. Att det skulle vara verkningslöst att ställa relevanta miljökrav i offentlig upphandling finner vi ologiskt. Därför uppmanar vi den offentliga sektorn att fortsätta på den inslagna vägen med att ta miljö och sociala hänsyn i upphandlingen” skriver han i sitt debattsvar.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.