nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Hallå där!

Hur förändrar vi beteenden och stimulerar till en mer hållbar konsumtion? Margareta Friman, professor i psykologi, vet hur vi får människor att ta bussen istället för bilen.

SAMOT
  • Annons 1

Margareta Friman är professor i psykologi vid Karlstads universitet och föreståndare för VINN Excellence centret Samot. Hon medverkar i en ny forskarantologi om hållbar konsumtion.

Berätta om den nya boken ”Handbook of research on sustainable consumption”.
– Det är en aktuell handbok om forskningen kring hållbar konsumtion, med experter som skriver om sina forskningsområden. Det handlar bland annat om boende och energianvändning, matkonsumtion och hållbarhetsmärkning av produkter – hur man kan styra konsumenterna i köpsituationer.

Vem bör läsa den?
– Politiker och beslutsfattare. Här har de en möjlighet att snabbt scanna av forskningsläget – det här är väldigt aktuella frågor. Även hållbarhetsexperter kan ha nytta av den. Den är ganska mastig i vissa delar men det finns även praktiska tips och case, till exempel hur livsstil och matsvinn hör ihop.

Vad har du bidragit med till boken?
– Vårt område är framför allt transporter. Vi går igenom olika åtgärder och infrastrukturförbättringar som kan begränsa biltrafiken, vad är det som fungerar och vad är det som inte fungerar?

Ja, vad är det då som fungerar för att få fler att åka kollektivt?
– Det räcker inte att bara förbättra kollektivtrafiken. Även om vi har ett perfekt kollektivtrafiksystem i en stad så behövs det andra åtgärder också, till exempel att man gör det dyrare att köra bil med hjälp av tullar. Då får man en högre effekt på kombinationen av åtgärder – när man både tvingar och ger ett bättre alternativ.

Är praktiken snabb eller långsam när det gäller att lära av den senaste transportforskningen?
– Det har blivit ett ökat intresse för frågorna. Man försöker idag verkligen att tänka i de här banorna, att kombinera de här sakerna för att förbättra livet i staden och ha ett större perspektiv. Att göra restriktioner för bilisterna är väldigt impopulärt. Men om vi verkligen vill uppnå målen om förbättrad miljö så måste vi kombinera olika åtgärder.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.