nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Hallå där…

Daniel Eriksson, initiativtagare till Nordic Center for Sustainable Healthcare, ett nystartat närverk för verksamheter som är intresserade av sjukvård och hållbarhet.

Daniel Eriksson är initiativtagare till Nordic Center for Sustainable Healthcare.
  • Annons 1

Varför behövs ni?

Intresset för hållbarhet i sjukvården är jättestort, samtidigt har det inte funnits någon tvärvetenskaplig mötespunkt. Jag har tänkt på att det har behövts väldigt länge och via finansiering från Vinnova har vi nu fått möjlighet att starta det här centret, som riktar sig till Nordiska verksamheter, men som redan har uppmärksammats på flera håll runt om i världen. Sjukvården står för 10 procent av bnp i Västeuropa och 20 procent i USA och påverkan på miljön är väldigt stor, bland annat i form av förbrukning av engångsmaterial och kemikalier.

Vad ska ni jobba med?

Vi vill samla verksamheter som arbetar med hållbar sjukvård. Det kan vara sjukhus, forskare, eller medicinteknikföretag. För sjukhusen är det exempelvis viktigt att förstå vilka upphandlingskrav som de kan ställa på marknaden för att nya spännande och banbrytande innovationer ska ha möjlighet att vinna upphandlingar. Det finns så många innovationer som aldrig kommer fram för att man helt enkelt inte känner till dem. Ett exempelvis är energi- och vattensnåla duschar. Vet man inte att de finns är det svårt att köpa in dem.

Sedan vill vi också lyfta exportmöjligheterna. Svensk och nordisk sjukvård är världsbäst på hållbarhet och det finns ett jättestort internationellt intresse för vad vi gör. Vi har inte tidigare kunnat möta förfrågningar om studiebesök eller föreläsningar på ett strukturerat sätt och hållbarhet har heller inte används som hävstång för export. Det vill vi ändra på.

Vilka hållbarhetsutmaningar har vården?

Energiförbrukning, materialåtgång och avfallshantering, det vill säga samma utmaningar som alla andra delar av samhället, plus några till. Användningen av engångsmaterial bara ökar. Dessutom hanterar vården antibakteriella medel, mängder av mediciner och smittförande avfall som kan leda stora miljöproblem om de hanteras fel.

Vad händer nu?

Vi är redan 20 medlemmar och målet är att bli minst 100 till sommaren 2016. Intresset har varit mycket större än förväntat, inte minst från internationellt håll. Vi har exempelvis knutit till oss världens enda forskare i ekodesign av dialyskedjan som just nu är på utbyte i Malmö under ett par månader.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.