nr-logo

Hållbarhet i praktiken

– Näringslivets agerande på COP21 har gjort mig mer hoppfull än tidigare, jag ser ett nytt ledarskap från näringslivet, säger Nina Ekelund, Hagainitiativet.

Hagainitiativet: ”Det blir ett klimatavtal!”

– Näringslivet har klivit fram och ser i dag möjligheter med klimatomställningen. Det rapporterar Nina Ekelund, programdirektör för näringslivsorganisationen Hagainitiativet, från Paris.

  • Annons 1

Intressekonflikten mellan rika och fattiga länder har varit en dominerande fråga i klimatförhandlingarna. Hur ser du på den?

– Det handlar om klimaträttvisa. Det är vi i den privilegierade delen av världen som har dragit nytta av billig olja, och konsekvenserna drabbar Afrika med extremvärme och de små ö-nationerna som riskerar att försvinna. Därför är det oerhört förståeligt att ett hundratal länder; Afrika, små ö-nationer och bland annat Frankrike, driver på för 1,5 grad istället för 2 grader. Samtidigt handlar det också om att vi i den rika världen behöver bidra med finansiering till utvecklingsländerna. Här har Den gröna fonden inte fått tillräckligt med pengar, detta skapar misstroende mellan de fattiga och de rika länderna.

Vad tycker du är det viktigaste med den här konferensen?

– Näringslivet har klivit fram och ser idag möjligheter med klimatomställningen. Det är ett skifte i tonen, och till och med Bingo-gruppen, näringslivets grupp på COP21, har sagt att den vill finnas med i klimatavtalet mycket tydligare. Det är företagen som kan bidra till klimatlösningar, med till exempel ny teknik. Näringslivets agerande på COP21 har gjort mig mer hoppfull än tidigare, jag ser ett nytt ledarskap från näringslivet.

Hur stor betydelse anser du att den här konferensen har?

– Den är oerhört viktig. Vi behöver ett klimatavtal och det är nu som det ska sättas.

Är det något land eller någon delegat som gjort extra stort intryck på dig, varför?

– De små ö-nationerna. De kämpar för sin överlevnad. Tänk dig att vara politiker på ön och berätta att nu måste vi planera för evakuering. Ofattbart!

Hur har förhandlingarna gått hittills?

– Det blir ett avtal, men frågan är hur ambitiöst. Detta vet vi först till helgen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.