nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Boliden

Gruvavfall dyrt för staten

Staten riskerar att få betala stora summor för efterbehandling av svenskt gruvavfall. I en ny rapport föreslår Riksrevisionen att gruvbolagen tar ett större ekonomiskt ansvar.

  • Annons 1

Idag finns det 14 aktiva gruvor i Sverige. Tillsammans står de för 80 procent av det svenska avfallet. En stor del av avfallet är dessutom miljöfarligt och behöver efterbehandlas för att inte skada naturen under lång tid framöver. Därför ska gruvbolagen betala en ekonomisk säkerhet så att avfallet kan efterbehandlas även om bolagen går i konkurs. Men enligt en ny rapport från Riksrevisionen fungerar inte det nuvarande systemet. De pengar som betalas in räcker inte. Två aktuella fall är gruvorna Blaiken och Svärtträsk. Här kommer staten att behöva gå in med mellan 280-380 miljoner kronor för att täcka efterbehandlingen av avfallet.

– Det uppkommer mycket gruvavfall i Sverige och en stor del är miljöfarligt. Det är därför viktigt att systemet fungerar så att pengar finns avsatta så att inte skattebetalarna drabbas av kostnaden, säger riksrevisor Ulf Bengtsson.

Enligt Riksrevisionen bör regeringen utreda hur en långsiktig branschfinansiering av efterbehandling, kontroll och tillsyn kan se ut. De bör också överväga att ändra lagstiftningen så att gruvverksamhet inte kan påbörjas utan att den ekonomiska säkerheten har godkänts. Dessutom bör regeringen se över om prövningen av en mineralfyndighets ekonomiska potential ska omfatta även kostnader för gruvavfallet.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.