nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Gröna bilister ryter ifrån: Ekonomiska styrmedel behövs

Förra veckan underkände Högsta förvaltningsdomstolen Gotland kommuns parkeringsförmån för miljöbilar. Gröna bilister menar att ekonomiska incitament är starka styrmedel om Sverige ska kunna nå målet om en fossilfri fordonsflotta.

FOTO: Morguefile
  • Annons 1

– Utbudet och priset på parkering är ett starkt styrmedel för att påverka färdsätt och bilval, säger Martin Prieto Beaulieu, pressansvarig på Gröna Bilister.

Enligt Gröna Bilister har ett 30-tal kommuner infört lokala parkeringsförmåner, men i dagsläget har ett 20-tal kvar dem i någon form och fler är på väg att fasa ut dem.

Om det är lagligt med gratis parkering för miljöbilar har prövats flera gånger. Förmånerna har godkänts om de baseras på bilarnas klimatpåverkan och miljöegenskaper. Däremot underkände Länsrätten i Skåne gratis parkering för gasbilar i Kristianstad, eftersom kommunen inte angett sakliga skäl till att just dessa bilar skulle gynnas. Länsrätten ansåg att detta stred mot likställighets­principen i kommunallagen, skriver Gröna Bilister.

Gotlands parkeringsförmåner underkändes eftersom möjligheten att låta parkeringsavgiften bero på fordonets miljöegenskaper inte uttryckligen nämns i lagtexten.

Gröna Bilister anser att parkeringsförmåner är ett bra komplement till statliga incitament. Därför bör lagen om avgiftsuttag kompletteras så att fordonets klimat- och miljöpåverkan blir en särskild grund för att ta ut lägre parkeringsavgift.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.