Granskning: Byggkemikalier en oreglerad marknad

I byggmaterial finns en hel del kemikalier i allt ifrån golv till elektronik. Men vad vi bygger in i våra hus är långt ifrån självklart. Hemlighetstämplade materialstudier och obefintliga dokumentationskrav är två dilemman. Om det kan du läsa i senaste numret av Miljö & Utveckling.