nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Global klimatkonferens inför Köpenhamnsavtalet

I dagarna pågår en internationell konferens i Härnösand. Deltagarna ska ta fram långsiktiga klimatåtgärder ur ett fattigdoms- och rättviseperspektiv. Målet är att förslagen ska inkluderas i det kommande internationella klimatavtalet. Biståndsminister Gunilla Carlsson öppnar konferensen.

  • Annons 1

Det är 130 deltagare som debatterar och arbetar fram långsiktiga klimatåtgärder som ska förändra de fattigaste länderna situation ur ett rättvise- och rättighetsperspektiv. Det är beslutsfattare, internationella experter och nyckelpersoner med viktiga uppdrag inom olika organisationer som den 25-28 maj samlas i Härnösand.

– Idag drabbas de fattigaste länderna hårdast av de snabba klimatförändringar trots att de bidrar väldigt lite till koldioxidutsläppen per capita, säger en av deltagarna, Ingvar Rönnbäck.

Den 7-18 december 2009 förhandlar världens alla länder fram ett nytt internationellt klimatavtal i Köpenhamn. Med höga ambitioner och målmedvetet arbete kan deltagarna bidra till ett långsiktigt globalt klimatavtal.

Några av programpunkterna:

* Gunilla Carlsson, Sveriges biståndsminister presenterar den svenska klimatkommissionens (CCCD) färska rapport, som i maj lades fram vid FNs högkvarter.

* Meena Raman, Third World Network, och tidigare ordförande i Friends of the Earth International, talar om klimatförändringar ur de fattigas perspektiv, och om behovet av globalt ansvar och samarbete inför och bortom Köpenhamn.

* Fem workshops hålls utifrån tematiska rapporter författade av kunniga forskare från Oxfam i Storbritannien, Stockholm Environmental Institute, Context, Third World Network och Forest Action Network i Kenya.

* HARD RAIN – Our Headlong Collision with Nature. Mark Edwards visar ett unikt bildmaterial, som turnerat världen över.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4