nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Giftfritt kretslopp utmaning i en cirkulär ekonomi

EUs paket om en cirkulär ekonomi är betydligt bättre än befarat, men utmaningarna är flera. Stora delar av Europa behöver en total make over när avfallshanteringen ska bli hållbar. Det skriver Weine Wiqvist, vd för branschorganisationen Avfall Sverige.

Weine Wiqvist, vd för branschorganisationen Avfall Sverige.
  • Annons 1

Tack vare omfattande protester från många aktörer återuppväcktes EU-kommissionens tillbakadragna förslag om cirkulär ekonomi. I början av december kom det hett efter-längtade ”Cirkulära paketet”, med bland annat 55 åtgärdsförslag. Förslagen var betydligt bättre än befarat, även om det kommer att ta många år innan lagförslaget med dess mål och riktlinjer för hur vi ska nå en mer cirkulär ekonomi är klart. Det mesta är bra åtgärder, men somligt behöver skruvas på ytterligare och framför allt behövs fokus på färre åtgärder och att de också genomförs i praktiken.

Det kommer inte att saknas utmaningar. Den fortsatt svaga europeiska ekonomin och fallande råvaru- och energipriser innebär en påfrestning för återvinningen. Tidigare mål för att minska deponering och öka återvinningen har inte fullföljts av alla medlemsländer. Risken är därmed uppenbar att de högre ambitioner som nu presenterats inte genomförs fullt ut och av alla medlemsstater. Sverige ligger i framkant, men det är många andra som släpar efter.

Krävs mer återanvändning

Det är självklart att återvinningen måste öka. I Sverige handlar det om att förändra insamlingsansvaret så att de nya miljömålen kan nås på ett rationellt sätt. Men, vi får inte glömma bort att den största miljövinsten nås genom minskade avfallsmängder och mer återanvändning. Och för det avfall som inte har kunnat förebyggas eller förberedas för återanvändning är det viktigt att kunna erbjuda rätt återvinningsmetod, materialåtervinning eller energiåtervinning, för att nå målet om minskad deponering. Stora delar av Europa behöver en total make over för att kunna skapa en sådan hållbar avfallshantering.

I EU-kommissionens förslag framgår också tydligt att kommunerna spelar en viktig roll i arbetet för att nå ett hållbarare samhälle. Kommunen är dels en brygga mellan medborgarna och näringslivet, dels utförare av en tjänst i allmänhetens intresse som alla medborgare har rätt till.

Saknas mål för giftfria kretslopp

Det Avfall Sverige saknar i det cirkulära paketet, som måste ges en större tyngd, är tydliga mål och åtgärder för mer giftfria kretslopp, det vill säga mindre farliga ämnen i produkter. Det är också en förutsättning för effektiv återvinning och återanvändning. 

Flera andra initiativ på miljöområdet har presenterats på kort tid. I Sverige har regeringen presenterat en ny utredning för ökade styrmedel kring återanvändning, något Avfall Sverige välkomnar. Detta lyfter behovet att modernisera regelverket, så att det blir tydligt vad kommunerna får och kan göra kring återanvändning. Det är aningen dunkelt idag, vilket kan hindra utvecklingen. För kommunerna har en given roll, bland många andra, i framtidens cirkulära ekonomi. Regeringen har också sparkat igång en utredning om delningsekonomin. Som princip är delning att föredra och en naturlig del av återanvändning. Men när delning även blir affärsrörelser så uppstår också komplikationer. Risken är att de så kallade ”lågt hängande frukterna” kommersialiseras – och resten lämnas åt sitt öde. Eller till kommunen.

 

Kommentarer

1 reaktion till “Giftfritt kretslopp utmaning i en cirkulär ekonomi”

  1. Anna Karlsson skriver:

    Det görs för lite för att minska mängden farliga ämnen i produkter! När vi letade var blyet i brännbart avfall kom ifrån, visade det sig att det kommer in i kretsloppet via plasten. Det uppmärksammas inte förrän det hamnar i avfallsledet där ”någon” ska ta hand dom det.

    På motsvarande sätt behöver produkter bli fossilfria. När får vi en fossilfri plastflotta? Det enda vi vet är att det inte kommer att hända något om vi inte gör något. Styrmedel i produktledet behövs, men inget är på plats för plast idag.

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.

  • Annonskod Huvudspalten 4