nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Genombrott för hållbara investeringar

Integrering av hållbarhetsfrågor i kapitalförvaltningen har nått sitt stora genombrott. Den slutsatsen drar Swesif när siffrorna för hållbara investeringar nu presenteras.

  • Annons 1

Vartannat år kartlägger den europeiska hållbarhetsorganisationen Eurosif den europeiska marknaden för hållbara och ansvarsfulla investeringar. År 2011 förvaltades 311 miljarder kronor med en strategi som uttryckligen integrerar hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter i investeringsbesluten.

Nu, två år senare, har den siffran vuxit till 2 916 miljarder kronor, enligt Eurosif SRI Study 2014 som publiceras i dag.

– Vid förra mätningen var integrering fortfarande en strategi som det mest talades om. Nu har den fått sitt stora genombrott. I dag är det förvaltade kapitalet nästan tio gånger så stort som för två år sedan, säger Johan Florén, ordförande i Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar.

Studien konstaterar att svenska institutioner har nått en stor mognad när det gäller hållbara och ansvarsfulla investeringar och att så gott som alla stora förvaltare har varit aktiva inom området i mer än ett decennium.

Förutom exkludering som fortfarande den mest spridda strategin, har påverkansdialog vuxit kraftig liksom normbaserad screening, som innebär att förvaltaren inte placerar i företag som är i konflikt med globala standarder och normer.

– Som jag tolkar den svenska utvecklingen, har investerarna dragit slutsatsen att det inte räcker att bara sälja av branscher de ogillar. Därför ser vi att normbaserad påverkan växer kraftigt. På så sätt kan ägarna ta ett större ansvar, säger Johan Florén.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.