nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Med hjälp av miljötrattar kan hushållen ta hand om den överblivna matoljan, som sedan återvinns.

Gammal matolja ger ny energi

El, energi, värme eller återvinning. Istället för att orsaka kostsamma stopp i avloppsnäten har man på flera håll i landet hittat metoder att ta vara på använt matfett så att det kommer till ny nytta.

  • Annons 1

Matolja i avloppet är ingen hit. När flytande matfett och flottiga stekpannor diskas ur blir fettet snabbt ett problem när det kyls och stelnar i avloppsnätet. På flera håll i landet har kommuner och bostadsbolag tagit tag i problemet. Med hjälp av miljötrattar kan hushållen ta hand om den överblivna matoljan, som sedan återvinns.

I Malmö blir matoljan biogas

I Malmö har VA Syd och Sysav inlett ett pilotprojekt där den insamlade oljan från hushållen skickas för biogasproduktion. Genom att uppmuntra till insamling jobbar VA Syd och Sysav för att få bort problemet från avloppen och tar samtidigt vara på den resurs som oljan utgör.

Knivstaborna samlar in matoljan för fettåtervinning

I Knivsta arbetar kommunen aktivt för att få bukt med problemet. Insamling av matolja pågår sedan ett drygt år tillbaka. Tomas Colm, avfallsansvarig i Knivsta säger att ”folk är positiva till initiativet”. Från det att projektet inleddes har hundratals liter matolja lämnats in till återvinningscentralen i Knivsta. Oljan hämtas upp för återvinning av företaget Svensk Fettåtervinning.

I Värnamo går matoljan till värmeverket

Matolja och fett var en av orsakerna till att bostadsbolaget Finnvedsbostäder i Värnamo fick stopp i sina avlopp. För att råda bot på problemet har de genomfört pilotprojekt i två områden där uppmanat de boende att samla in matolja. Oljan skickas sedan vidare till värmeverket där den omvandlas till energi och fjärrvärme. Två år senare ser de en klar förbättring, enligt kvalitets- och miljösamordnaren Anna Karlsson. I nuläget samlas matfett in i tre bostadsområden, men succesivt kommer insamling införas i hela beståndet.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.