nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Gamification ska få oss att sortera mer

En pinfärsk rapport reder ut hur kommuner kan återkoppla på ett mer framgångsrikt, tekniskt och spännande sätt när det gäller avfall.

För att öka engagemanget hos våra invånare bör branschen gå ett steg till och göra återkopplingen attraktiv. Här kan man bland annat hämta inspiration från spelens värd. FOTO: Stock.xchng
  • Annons 1

Avfallsbranschen brottas med att få invånare att konsumera mer hållbart, men också att sortera mer, lämna in sitt farliga avfall och konsumera hållbart. Men beteendevetenskaplig forskning visar att det som har störst inverkan på hur vi agerar är de konsekvenser som beteendet får i direkt anslutning till att man utfört en aktivitet.

– Det räcker inte med känslan att jag gör rätt för att folk ska göra något. Det behöver vara roligt att sopsortera också, säger Eva B Nilsson projektledare för forskningsrapporten Påverka beteende genom systematisk återkoppling.

Attraktiv återkoppling.

För att öka engagemanget hos våra invånare bör branschen gå ett steg till och göra återkopplingen attraktiv. Här kan man bland annat hämta inspiration från spelens värd och från forskning om gamification där man sätter återkopplingen i ett spel-liknande sammanhang som engagerar användarna mer. Rapporten ger flera exempel på gamification både inom och utanför avfallsbranschen.

– Den positiva återkopplingen du får via tekniken under ett spel gör att du engagerar dig mer, förklarar Eva B Nilsson.

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.