nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Free Images

Fyra scenarier för habitat banking

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster försvinner i rasande tempo. Ett sätt att lösa problemet kan vara ett marknadsekonomiskt system där exploatörer blir skyldiga att köpa naturkrediter. I en ny rapport från Enetjärn Natur och Kairos Future undersöks fyra scenarier för så kallad habitat banking.

  • Annons 1

Ekologisk kompensation innebär enkelt uttryckt att den som skadar biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska tillföra andra naturvärden så det inte sker någon förlust i det totala naturkapitalet. Idag används ekologisk kompensation vid olika exploateringar i Sverige, främst för gruvbolag. Exempelvis gav mark- och miljödomstolen för ett tag sedan tillstånd till Boliden att utöka produktionen i Aitikgruvan med krav på att företaget skyddar ett annat naturområde. Tillsynsmyndigheten tar sedan beslut om exploatörens kompensationsförslag.

För att stoppa utarmningen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster diskuteras nu också ett marknadssystem för ekologisk kompensation, så kallad habitat banking. Köpare kan vara företag, kommuner, statliga verk och organisationer som exploaterar natur. Säljare kan vara de som bygger upp naturvärden och skyddar den biologiska mångfalden, exempelvis markägare eller mäklare.

System för habitat banking finns i USA, Tyskland och England. Målet inom EU är att utarmningen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska ha hejdats till år 2020. För att nå målet tittar de på olika verktyg, bland annat krav på naturområden som aldrig ska få exploateras, så kallade no go areas, ekologisk kompensation samt möjlighet att bygga ut kompensationskraven enligt ett marknadsmässigt system, a la habitat banking.

Fyra scenarier

I Sverige finns dock ännu inga lösningar för att tillhandahålla kompensationsåtgärder, men nu har Enetjärn Natur har tillsammans med analysföretaget Kairos Future och med stöd från Stiftelsen Skogssällskapet tagit fram en omvärlds- och framtidsstudie som undersöker möjliga framtider – scenarier – för habitat banking fram till 2030. En av slutsatserna är att om samhället börjar prioritera biologisk mångfald lika mycket som klimatfrågan kommer även marknaden att börja ta ansvar för förlusterna av natur och arter. Då kan också ekologisk kompensation blir ett viktigt verktyg i samhällsbygget. Totalt har de utvecklat fyra scenarier som beskriver olika möjliga framtider. De har också identifierat ett antal nyckelfaktorer som är nödvändiga för att kunna skapa en marknad för kompensation av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

– Om habitat banking ska införas i Sverige är det viktigt att systemet får tydliga ramar och en stor enhetlighet. Såväl näringsliv som stat kan gå före och visa hur habitat banking kan kännetecknas av rättssäkerhet och förutsägbarhet. Men i slutändan är det avgörande att samhällets aktörer inser att biologisk mångfald och ekosystemtjänster är en prioriterad fråga, säger Nic Kruys, projektledare för rapporten på Enetjärn Natur.

Här hittar du rapporten

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4