nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Fukushimalärdomar ska tas tillvara

Under konferensen Energiutblick uttryckte miljöminister Andreas Carlgren regeringens vilja att ta tillvara lärdomarna från Fukushima. Nu får Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett sådant uppdrag.

  • Annons 1

SSM:s befintliga uppdrag om långsiktig kärnsäkerhet utökas nu för att ta vara på erfarenheterna efter kärnkraftsolyckan i japanska Fukushima. Till det nuvarande uppdraget tillkommer att redovisa åtgärder vid svenska anläggningar till följd av Fukushimahändelserna.

– Även om risken för en jordbävning med följande tsunami inte är relevant för Sverige är det ändå viktigt att så snart som möjligt analysera vilka lärdomar vi kan dra för svenska förhållanden. Det kan finnas yttre händelser som kan påverka kärnkraftverkens funktion och säkerhetssystem som kan behöva belysas ytterligare, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Tidigare har Andreas Carlgren nämnt fullständigt elbortfall i anläggningar som ett exempel på en sådan händelse.

Uppdraget ska redovisas senast 31 oktober 2012. Därtill får SSM i uppdrag att genomföra de stresstester som de europeiska länderna kommit överens om. Delredovisning från testerna i svenska kärnkraftverk ska vara färdigt senast 15 december 2012.

Läs mer om hur Fukushimahändelserna har påverkat opinionen, politiken och diskussionerna om förnybar energi i nästa nummer av Miljö & Utveckling.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Chalmers vässar forskningsmiljö för solenergi

Chalmers vässar sin forskningsmiljö när det gäller fastighetsnära energiproduktion av solenergi. Målet är att skapa en forskningsmiljö som är unik i Europa.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sju nya ordförande för Sis tekniska kommittéer

Sis, Swedish Standards Institute, har 293 tekniska kommittéer som arbetar med att utveckla standarder inom allt från socialt ansvarstagande och Internet of Things. Nyligen fick sju av kommittéerna ny ordförande. Här är de.