nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Friska djur behöver inte antibiotika

För mig är det ofattbart att många länder får lov att fortsätta att använda antibiotika för att förebygga sjukdomar hos djur eller för att gynna deras tillväxt, skriver Annelie Lundell, kvalitets och hållbarhetsdirektör på HKScan Sweden.

Annelie Lundell, kvalitets och hållbarhetsdirektör på HKScan Sweden.
  • Annons 1

Antibiotikaresistens och den minskade effekten hos antibiotika vid behandling av sjukdomar är ett stort globalt problem som vi alla måste inse allvaret i. Det effektivaste sättet att förhindra antibiotikaresistens är att endast använda antibiotika för behandling av diagnosticerade sjukdomar, både för djur och människor. Med denna kunskap är det anmärkningsvärt att många länder får lov att fortsätta använda antibiotika i förebyggande syfte och att detta kött sedan får säljas fritt i livsmedelsbutiker eller serveras till svenska skolbarn samt på våra äldreboende. Utan att någon agerar.

Att arbeta långsiktigt och hållbart för att gynna djurens välbefinnande och förhindra sjukdomar har visat sig vara effektivt. Om svenska djurproducenter kan föda upp djur med minimal användning av antibiotika, så kan även andra det. Något som borde vara grundkrav för att sälja kött.

Sverige föredöme

I Sverige är mängden antibiotika som används betydligt lägre än vad som används i genomsnitt i många andra europeiska länder. En anledning är att våra djur har bra utrymme i stallen. Grisar som föds upp för trångt blir lätt sjuka och i många länder får djuren antibiotika i förebyggande syfte för att klara denna typ av uppfödning.

Sverige är ett geografiskt stort land där avstånden mellan gårdarna förbättrar hälsoläget ytterligare. Genom att använda nationella hälsoprogram på de enskilda gårdarna har myndigheterna kontroll på smittläget och kan snabbt agera om någon sjukdom skulle upptäckas.

Om våra djurleverantörer identifierar att ett djur är sjukt, behandlas det enskilda djuret snabbt för att värna djuromsorgen, samtidigt som infektionen isoleras för att förhindra att den sprids. Dessutom sker behandlingen alltid under veterinär övervakning.

På gårdarna, precis som hos oss i produktionen av livsmedel, krävs noggrann hygien och hög biosäkerhet. Svenska djur föds upp gruppvis och skickas till slakt samtidigt, vilket gör att utrymmena i stallen kan noga rengöras innan ny omgång av djur sätts in. Om djur blandas från olika håll i uppfödningen och utrymmena inte töms regelbundet för rengöring är risken för smitta betydligt högre och därmed även behovet för behandling av antibiotika.

Undvik antibiotika

Antibiotikans läkande krafter är en fundamental grund i vår moderna sjukvård och något vi alla måste hjälpa till att värna. Här har vi alla ett stort ansvar att ta hand om oss själva med förebyggande friskvård, så att risken för infektioner och annat minimeras. Om antibiotika inte längre biter kommer vi alla återvända till mitten av 1920-talet, innan antibiotikan upptäcktes. På den tiden kunde ett infekterat sår kosta dig livet.

För allas bästa oavsett om du är konsument, politiker, producenter och återförsäljare. Prioritera hållbart producerade livsmedel och undvik att använda antibiotika när det går. Dina val gör skillnaden!

Om du vill läsa mer om hållbar köttproduktion, välkommen att besöka Framtidenskött.se

Har du något som du vill debattera? Kontakta redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.