nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Framtidens energipolitik

Goda exempel från omvärlden inspirerar

Energifrågan blir allt viktigare och samtidigt allt mer komplex. Genom att ta vara på erfarenheter från andra länder kan utbyggnaden av förnybar energi bli mer kostnadseffektiv.

  • Annons 1

Det framgår av en rapport som Tillväxtanalys tagit fram på uppdrag av Energimyndigheten. Här beskrivs de övergripande trenderna på det energipolitiska området i ett antal länder. Rapporten pekar ut tre centrala observationer:

  • Energifrågan blir allt mer komplex och växer i betydelse.
  • Energipriserna är en central drivkraft för policyutvecklingen. I Indien, Kina och Sydkorea tas steg för avreglera energimarknaderna och öka incitamenten för energieffektivisering genom marknadsbaserade prissignaler. I Europa är de höga energipriserna redan en dominerande faktor i energidiskussionen i många länder, vilket med stor sannolikhet kommer att prägla utformningen av framtidens energipolitik.
  • Selektiva styrmedel dominerar policymixen, men utvecklingen går mot ökad tonvikt vid kostnadseffektivitet i Europa och mer marknadsorienterade lösningar i Asien.

Rapporten visar också att det finns stora möjligheter att lära sig av andras erfarenheter om vad som fungerar och vad som inte fungerar.

– Om vi delar med oss av denna kunskap mellan länder kan vi få en mer kostnadseffektiv utbyggnad av förnybar energi. Vi kan ta tillvara goda exempel och förhoppningsvis undvika de fallgropar som andra har erfarenhet av, säger Caroline Hellberg på Energimyndigheten.

Rapporten, Politik för framtidens energisystem – Bortom 2020 hittar du här.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Fiskguiden 2019: Här är fiskarna du ska låta simma vidare

WWF:s konsumentguide för fisk och skaldjur är släppt. Den vittnar bland annat om att bestånden hos 4 av 10 av våra vanligaste matfiskar inte mår bra. Miljö & Utveckling listar vilka fiskar du ska undvika i disken.