nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Framtidens energipolitik

Goda exempel från omvärlden inspirerar

Energifrågan blir allt viktigare och samtidigt allt mer komplex. Genom att ta vara på erfarenheter från andra länder kan utbyggnaden av förnybar energi bli mer kostnadseffektiv.

  • Annons 1

Det framgår av en rapport som Tillväxtanalys tagit fram på uppdrag av Energimyndigheten. Här beskrivs de övergripande trenderna på det energipolitiska området i ett antal länder. Rapporten pekar ut tre centrala observationer:

  • Energifrågan blir allt mer komplex och växer i betydelse.
  • Energipriserna är en central drivkraft för policyutvecklingen. I Indien, Kina och Sydkorea tas steg för avreglera energimarknaderna och öka incitamenten för energieffektivisering genom marknadsbaserade prissignaler. I Europa är de höga energipriserna redan en dominerande faktor i energidiskussionen i många länder, vilket med stor sannolikhet kommer att prägla utformningen av framtidens energipolitik.
  • Selektiva styrmedel dominerar policymixen, men utvecklingen går mot ökad tonvikt vid kostnadseffektivitet i Europa och mer marknadsorienterade lösningar i Asien.

Rapporten visar också att det finns stora möjligheter att lära sig av andras erfarenheter om vad som fungerar och vad som inte fungerar.

– Om vi delar med oss av denna kunskap mellan länder kan vi få en mer kostnadseffektiv utbyggnad av förnybar energi. Vi kan ta tillvara goda exempel och förhoppningsvis undvika de fallgropar som andra har erfarenhet av, säger Caroline Hellberg på Energimyndigheten.

Rapporten, Politik för framtidens energisystem – Bortom 2020 hittar du här.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Vill förlänga elcertifikatsystemet

Energimyndigheten har presenterat ett förslag på hur elcertifikatsystemet ska utformas efter 2020. Bland annat föreslår de en förlängning av systemet till 2045 och att kvoten höjs från 2022.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Frivilligorganisationer stämmer norska staten för oljeborrning

Norska staten stäms för oljeborrning i Barents hav i Arktis. Det innebär att en norsk grundlagsparagraf som säger att myndigheter ska värna om natur och miljö nu prövas i rätten för första gången.