nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Fossil kan avslöja framtidens klimat

Enligt en studie publicerad i tidskriften Geology, kan växtfossil ge nya ledtrådar om hur ökade halter av koldioxid i atmosfären kan påverka miljö och biologisk mångfald.

  • Annons 1

Fossilen hämtades från östra Grönland och härstammar från övergången mellan Trias och Jura för 200 miljoner år sedan. Tidsperioden präglades av höga halter av koldioxid i atmosfären, miljöförstöring och massiva utdöenden av arter.

När koldioxidhalten är hög minskar den så kallade växttranspirationen, avdunstningen av vatten från växterna via små hål som kallas klyvöppningar. Ju mindre öppningar desto mindre vatten dunstar, och det innebär i sin tur att en större mängd vatten istället lämnas kvar på jordytan. Det kan i förlängningen orsaka en förändring av vattnets kretslopp.

Översvämning och erosion

Forskarna undersökte klyvöppningarna på 91 fossil och kunde se att det skett en starkt nedsatt växttranspiration under övergången mellan Trias och Jura, vilket i sin tur kan ha orsakat en ökad erosion under perioden. Resultaten har relevans i diskussionen om framtida klimatförändringar. Idag, liksom för 200 miljoner år sedan ökar halterna av koldioxid i atmosfären.

– Genom att studera vilka effekter en snabb ökning av koldioxidhalterna hade i dåtiden kan vi lära oss mer om vilka effekter vi kan förvänta oss av nutidens globala uppvärmning. Vi kan se hur miljöer och ekosystem ser ut både innan, under och efter en period med extremt höga halter av koldioxid och kan använda dessa kunskaper för att förstå vilka effekter vi kan tänkas möta i framtiden, säger Margret Steinthorsdottir vid Institutionen för geologiska vetenskaper på Stockholms universitet.

Hon menar att tillgången på färskvatten kan bli större än vad som tidigare förutspåtts, men att föroreningar av översvämningar, erosion och förorening av vattendrag kan bli vanligare.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Fiskguiden 2019: Här är fiskarna du ska låta simma vidare

WWF:s konsumentguide för fisk och skaldjur är släppt. Den vittnar bland annat om att bestånden hos 4 av 10 av våra vanligaste matfiskar inte mår bra. Miljö & Utveckling listar vilka fiskar du ska undvika i disken.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Debatt: Sverige kan bli världsledande inom bio-CCS

Debatt

Sverige kan bli världsledande med bred tillämpning av bio-CCS. Med sammanlagda utsläpp på 30 miljoner ton biogen koldioxid från 38 stora punktkällor finns goda förutsättningar. Det blir dyrt i starten, men på sikt sjunker kostnaderna, skriver Kjell Andersson, näringspolitisk chef på Svebio – Svenska bioenergiföreningen.