nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Fosfor på tapeten

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga hur fosfor kan återvinnas på ett bättre sätt.

  • Annons 1

Fosfor är ett viktigt näringsämne som forskare varnar för kan kan ta slut fortare än beräknat. Återföringen till naturen sker främst via avloppsslam, men på sikt behövs fosforn återvinnas ur fler resurser. Utmaningen är att lyckas med det utan att giftiga ämnen samtidigt sprids i naturen. Naturvårdsverket har därför fått i uppdrag att utarbeta en plan för en förbättrad återvinningscykel för fosforn och utreda vilken form av ny teknik som behövs för att lyckas.

– Det handlar om den viktiga frågan att få till ett kretslopp som är både resurseffektivt och giftfritt, säger miljöminister Lena Ek i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter så som Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Vinnova och Tillväxtverket. Den 12 augusti 2013 ska arbetet vara klart.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.