nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Förslag om nya och höjda kvoter i elcertifikatsystemet

Energimyndigheten föreslår höjda kvoter i elcertifikatsystemet för år 2013 till år 2030 och helt nya kvoter för år 2031 till år 2035. Förslaget är ett led i att nå regeringens mål om förnybar el.

  • Annons 1

Enligt regeringens energipolitiska mål ska andelen förnybar el i det svenska energisystemet vara 50 procent av den totala användningen år 2020. Energimyndigheten har nu presenterat sitt förslag i en rapport som lämnats till regeringen.

– De kvoter som nu föreslås för att nå regeringens mål innebär att den förnybara elproduktionen ska öka med ungefär 1,5 TWh per år mellan åren 2013 och 2020, säger enhetschef Gustav Ebenå.

I arbetet med att ta fram nya kvoter har man bland annat gjort prognoser för framtida kvotpliktig elanvändning, antagit en utbyggnadstakt för den förnybara elproduktionen och valt en lämplig ökning av kvoterna. I de föreslagna kvoterna tas också hänsyn till det överskott av elcertifikat som finns på marknaden så att detta ska minskas till en lämplig nivå.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4