nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Förslag om hårdare miljökrav för läkemedelsindustrin

Läkemedelsverket föreslår i en rapport till regeringen hur EU:s miljökrav vid läkemedelstillverkning kan skärpas.

  • Annons 1

Många av de läkemedel vi stoppar i oss har producerats i lågkostnadsländer som Kina och Indien. Läkemedelsindustrin lämnar inte miljön oberörd och människors hälsa i områdena kan äventyras på grund av farliga utsläpp från industrierna, bland annat genom en ökad risk för multiresistenta bakterier. Läkemedelsverket har därför sedan 2009, på regeringens initiativ, arbetat med att undersöka vilka åtgärder som skulle kunna bidra till en ökad miljöhänsyn i den globala läkemedelsindustrin. Rapporten, med förslag på hur reglerna för läkemedelstillverkning kan ändras för att minska påverkan på miljö och hälsa, överlämnades till regeringen igår.

Hårdare regelverk

Förslaget går ut på att alla läkemedelstillverkare som vill exportera läkemedel till EU måste följa tillverkningsbestämmelserna inom ramen för god tillverkningssed (GMP). Detta gäller även om tillverkaren har fabriken utanför EU. Om inte GPM följs kommer tillverkningstillståndet att återkallas.

– Genom att lägga kraven på hållbar tillverkning inom befintliga GMP-regler kan detta införas relativt snabbt. En annan fördel är att det redan finns ett väl fungerande system för GMP-tillsyn idag.Myndigheterna inspekterar regelbundet tillverkarna sedan många år, säger Läkemedelsverkets miljöchef Charlotte Unger i ett pressmeddelande från Läkemedelsverket.

Om förslaget antas krävs ändringar i EU:s läkemedelsdirektiv samt en ny förordning som ska reglera vilka läkemedelssubstanser som ingår i läkemedlen och vilka utsläppsnivåer som inte är godtagbara vid tillverkning.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4