nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Forskare enas i grön allians

Globala miljöförändringar gör att globala samarbeten blir nödvändiga. Just nu pågår en första workshop i en universitetsallians som ska samarbeta kring utmaningar inom miljöområdet, hållbar livsmedels- och bioenergiförsörjning samt grön stadsutveckling.

  • Annons 1

Det är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som har tagit initiativet till samarbetsprojektet Global Challenges University Alliance. Samarbetsprojektet knyter samman 25 av världens bästa universitet med forskning och utbildning inom den gröna sektorn och bioekonomiområdet. Syftet är att öka samarbetet kring hur vetenskapen kan tackla globala utmaningar så som klimatförändringar och en ökande befolkning på jorden. Tanken är också att studenter som kan bli framtidens ledare ska få en chans att knyta viktiga kontakter tidigt i karriären.

Vid den första träffen med temat ”Biodrivmedel och bioraffinaderier” som pågår i Uppsala i dagarna medverkar representanter från sju universitet på tre kontinenter.

– Forskningen kan ta fram kunskap för att möta de globala utmaningarna men för att få riktigt genomslag så måste detta ske genom globalt samarbete mellan forskare från olika klimat- och kulturområden, säger vicerektor Johan Schnürer vid SLU i ett pressmeddelande.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.