nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Företags miljöberedskap allt viktigare för finansanalytiker

Bra beredskap för kommande miljökrav och en ledning som tar miljöfrågorna på allvar. Det är två faktorer som både minskar riskerna och ökar möjligheterna för goda finansiella resultat.

  • Annons 1

Det finns ett tydligt samband mellan företags miljöberedskap och positiva resultat när det gäller marknadsvärde och värdering. Ett företag som tar miljöfrågorna på allvar är med andra ord en god investering.

Det visade Pontus Cerin, docent vid Handelshögskolan i Umeå, när han talade på Miljö & Utvecklings seminarium på Industri & Miljö-mässan i Malmö igår.

Risker vägs mot möjligheter

Han berättade att företags miljöarbete kan bedömas både ur ett riskperspektiv och ett möjlighetsperspektiv. Risken att drabbas av förändrade krav från myndigheter, kunder eller andra intressenter, samt möjligheten att dra nytta av förändringarna.

– Vi kan ta bilindustrin som exempel. Hur väl kan olika biltillverkare möta kommande lagstiftning när det gäller exempelvis gränser för bilarnas koldioxidutsläpp? Och vilken extra kostnad kommer det att innebära för företaget att anpassa sig till de nya kraven?

En tillverkare med snittutsläpp på 200 gram koldioxid per kilometer kommer förmodligen att tyngas av högre kostnader för att nå lagstiftade utsläppsgränser, och utgör därmed en större finansiell risk än en tillverkare som redan idag har en fordonsflotta som ligger under den kommande 120-gränsen. Satsar företaget dessutom på teknikutveckling för bränslesnåla motorer eller hybridteknik är också möjligheterna för det företaget större än för de som fortfarande ligger i startgroparna.

Med i matchen, eller inte?

För att kunna göra en bedömning av den finansiella risken att investera i ett företag finns det flera aspekter att ta hänsyn till. Hur väl förberett är företaget på kommande miljökrav, hur ser produktportföljen ut idag när det gäller miljöpåverkan, hur långt framme ligger företaget när det gäller teknikutveckling och vad är företagsledningens inställning till miljö och socialt ansvarstagande?

Det är exempel på frågor som sammanvägt ger en bild av företagets förmåga att vara med i matchen när intressenterna börjar ställa nya miljökrav. Ett gott miljöarbete innebär inte bara att riskerna minskar, utan också att möjligheterna ökar att dra nytta av utvecklingen på miljöområdet.

Men tittar finansanalytiker verkligen på miljöfrågorna när de bedömer företag? Både ja och nej. I vissa branscher med tuff miljöbelastning som exempelvis vattenrening och kemikalieindustri innehåller analytikerrapporter en hel del miljöinformation, medan finansanalytiker inte alls intresserar sig för miljöaspekter inom it- och telekombranschen. Totalt sett innehåller cirka en tredjedel av alla rapporter miljöinformation.

Trenden tydlig

Trenden tyder dock på att miljöfrågorna kommer att få ökad betydelse i framtiden. Sambandet mellan miljöarbete och goda finansiella resultat är tydlig. Allt fler vill också koppla miljö- och hållbarhetsarbetet till kassaflödet samtidigt som ett strukturerat arbete inom dessa frågor är ett sätt att undkomma risker och negativ uppmärksamhet.

– Många företag har redan visat viljan genom exempelvis Global Compact. Snart kommer också kraven på att de ska leva upp till dessa åtaganden, avslutade Pontus Cerin.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4