nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Företaget med noll utsläpp

Inrego är det första företaget i världen som städar upp alla sina koldioxidutsläpp. Utsläpp som uppstår i verksamheten samlas in från atmosfären och pumpas två kilometer under jorden för permanent förvaring.

  • Annons 1

Företaget, som specialiserat sig på att återvinna it-utrustning, belastar atmosfären med 113 ton koldioxid, och detta kommer nu att fångas in, komprimeras, och pumpas djupt ner under marken. Den flytande koldioxiden lagras i underjorden där den efter årtusenden omvandlas till sten. Det svenska miljöteknikföretaget Bioreco ligger bakom tekniken Bio-Energy with Carbon Capture and Storage, förkortat BECCS.

–  Vi har länge sökt efter ett sätt att göra vår verksamhet helt koldioxidneutral men det har inte varit möjligt förrän nu. Att bara klimatkompensera genom utsläppsrätter gör egentligen ingen skillnad på nuvarande koldioxidmängd i atmosfären. Men genom att städa undan koldioxiden tar vi helt bort vårt avtryck. Med BECCS-tekniken blir det möjligt att stoppa klimatförändringarna och jag hoppas att fler svenska företag ansluter sig, säger Erik Pettersson, miljöchef på Inrego.

Företagen kan bli drivande

Bioreco och BECCS-tekniken har redan fått stor internationell uppmärksamhet de senaste åren. I Illinois, USA, ligger till exempel en storskalig BECCS-anläggning som det amerikanska energidepartementet till största delen finansierar. Anläggningen har kapacitet för lagring av 1 000 000 ton koldioxid per år. Nu sker förberedelser för att bygga anläggningar även i Europa, Nord- och Sydamerika. I Sverige finns förutsättningar för infångning av koldioxid från massabruk där lagringen skulle kunna förläggas under norska Nordsjön.

– Inrego tar första steget till att vända klimatutvecklingen. Det är avgörande att snabbt sprida användningen av BECCS-tekniken och här har företagen en nyckelroll. För oss på Biorecro är det dessutom extra roligt att vår första företagskund är Inrego, eftersom deras verksamhet redan bidrar till att minska påverkan på klimatet och utnyttjandet av jordens resurser, säger Biorecros vd Henrik Karlsson.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.