nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Företagens miljöpriser – vågspel som kräver reflektion

Idag haglar det miljöpriser runtom i näringslivet. Men för mycket av det goda kan medföra att utmärkelserna förlorar sin status och guldglans.

  • Annons 1

De flesta i samhället är införstådda med att man inte längre kan separera begreppen lönsamhet och miljö. Miljöpriser kan vara ett sätt att få näringslivet att förändra sin verksamhet mot en långsiktig miljövänlig utveckling. Men det finns också en risk att begreppet urholkas och att folk tappar intresset när olika miljöutmärkelser uppmärksammas allt som oftast.

– Idag premierar industrin och näringslivet lönsamhet före miljö. Jag skulle önska att folk reflekterar mer över i vilken grad som miljöpriser verkligen påverkar miljön, säger Jörgen Gotthardsson medförfattare till forskningsrapporten Snurr på interaktionen: kommunikation, makt och miljö.

Motiven bakom miljöpriser

Helene Bergsten, vetenskaplig rådgivare till Volvos miljöpris menar att företag som finansierar olika miljöpriser får delaktighet i ett större helhetsperspektiv och är synliga i sammanhang där det händer saker. Genom att stötta andras miljöarbete signalerar de även att de själva prioriterar miljöfrågor. Men de som delar ut miljödiplomen tar också en risk.

– Om pristagaren saknar seriösa och väl genomtänkta miljömål eller sysslar med korrupt verksamhet kan det slå tillbaka på andra miljöutmärkelser och på dem som delar ut priset, säger Bergsten.

Äpplen och päron

Hon påpekar också att fokus för olika miljöpriser hela tiden varierar beroende på trender i samhället. För gemene man kan det säkert vara förvirrande och det är lätt att jämföra äpplen med päron, säger Bergsten.

Jörgen Gotthardsson är inne på samma linje, att företag som står bakom miljöpriser själva får en miljöstatus. Något som i sig attraherar både personal och konsumenter, eftersom alla vill vara miljövänner i dagens klimatdebatt. Här kan miljöpriset fungera som en kassako och lönsamhetstanken bli förklädd i miljömedvetenhet, poängterar han.

– Jag är övertygad om att många företag är väl medvetna om att det förekommer green wash och noggrant försäkrar sig om att inte bli anklagade för det. Förhoppningsvis är grundtanken bakom alla miljöpriser trots allt ett ärligt engagemang och ett långsiktigt ansvarstagande för en fortsatt överlevnad, säger forskare Helene Bergsten avslutningsvis.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4