nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Företagen som världsförbättrare

Företagen som gör en samhällsinsats blir allt fler. Tillbaka får de trogna kunder, drivna medarbetare och fina vinster. En ny företagsmodell är här.

  • Annons 1

De företag som endast lever för att kunna ta ut en ekonomisk vinst är inte längre lika framgångsrika. Så säger Amy Norman från brittiska kommunikationsbyrån Wolff Olins under Tällberg Foundation.

Hon tycker sig se en ny våg av företag som tänker längre än ekonomiska resultat och satsar på att bli delaktiga i att lösa samhällets problem. Det skapar starka band till kunderna och får också hjälp av dem med sin affärsutveckling.

Ett exempel är läkemedelsföretaget GSK som säljer mediciner i utvecklingsländer till lägre priser än i övriga världen. De återinvesterar 20 procent av vinsten lokalt och har på så vis ökat försäljningsvolym och förbättrat tillgången till läkemedel för befolkningen. Ett annat är Tom Shoes som för varje par skor de säljer ger bort ett par till ett barn i ett u-land.

Vad betyder då detta? Jo, att företag kan göra saker som blir viktiga för samhället, samtidigt som de själva blir framgångsrika. Här finns en gigantisk möjlighet att göra bra för världen. Inte i traditionell CSR-mening där välgärningstanken läggs utanpå själva affären. Dessa företag har transformerat sina affärsmodeller, något som skapar framgång både för samhället och för företaget själva.

Inre drivkraft

– Vi ser en trend där själva fundamentet i företagandet förändras och där man inte har råd att ignorera samhällets behov. Du kanske vill sälja telefoner, men du måste förklara din roll och existens ur ett bredare perspektiv. Vad behöver världen och framtiden från mig? Då börjar du närmar dig ett hållbart företagande, poängterar Amy Norman.

Hon är inte ensam om att tänka på det här sättet. Den amerikanska tänkaren Daniel Pink är en av dem som är inne på samma linje. Att affärsmodellerna nu transformeras har med människors inre drivkrafter att göra. Ekonomisk vinning räcker inte som morot. Vi vill samarbeta och göra något bra för världen. Vi jobbar exempelvis gärna gratis om det gagnar ett högre syfte.

– De nya affärsmodellerna är lika beroende av inre motivation som de gamla är av den yttre, konstaterar Daniel Pink.

Daniel Kahneman som fick Nobelpriset i ekonomi 2002 hävdar att vi lägger för stor vikt vid ekonomiska drivkrafter och för lite vikt på den mänskliga psykologin i studiet av människans ekonomiska beteende. Synen på människan som en hungrande vinstdrivande robot håller inte. För att bli riktigt framgångsrika behöver företagsledare hitta sätt att genomsyra den vardagliga affärsverksamheten med djupare, och för själen omskakande ideal som rättvisa, heder och sanning.

Stark kraft

Tanken om företagens nya roll är intressant. Den traditionella västinfluerade post-war ideologin utgår från att staten ska komma med lösningar på samhällets problem. Det nya synsättet handlar istället om att det behövs samarbeten mellan regeringar, företag, ideella organisationer och enskilda individer för att lösa de samhällsproblem vi står inför. Företag går från att vara introverta och tänka på sitt till att ta en aktiv del i samhällsutvecklingen. Då delar också kunden gärna med sig för att hjälpa till på vägen.

Företag framträder med det här synsättet som en verkligt stark kraft för att skapa en positiv hållbar utveckling. Kanske ännu starkare än ideella organisationer eftersom de har mer resurser och ett större distributionsnät. Kanske till och med starkare än stater eftersom de har lättare att agera snabbt.

Essensen i den nya affärsmodellen:

1) Se vad samhället har för behov och lös problemen.

2) Öppna upp och bjud in kunder och samarbetspartners. Ni blir smartare tillsammans.

3) Människor drivs av att göra något meningsfullt snarare än av ekonomiskt egenintresse. Ge dem ett meningsfullt mål att arbeta emot!

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Regeringen skärper målen för användning av växtskyddsmedel

Regeringen har beslutat om en reviderad handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel. Bland annat sätter regeringen ett nytt mål om att skydda pollinerande insekter.