nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Företagen oeniga om ny miljöredovisning

Om ett år kommer de större företagen tvingas rapportera sitt hållbarhetsarbete. Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv är kritisk till att Sverige ställer högre krav än EU.

  • Annons 1

Enligt EU:s så kallade redovisningsdirektiv ska företag med mer än 500 anställda redovisa hur långt de kommit i sitt hållbarhetsarbete. I Sverige kommer de nya reglerna troligen att träda i kraft den 1 juli 2016 och då även omfatta företag med minst 250 medarbetare.

– Vi tycker att det är positivt med krav på hållbarhetsredovisning, men Sverige har utökat kretsen av företag till att gälla 2000 företag istället för 100. Nu kommer även organisationer som Svenskt Näringsliv, LO och Röda Korset att behöva göra redovisningar, säger Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor på Svenskt Näringsliv, på ett morgonmöte om transparenta miljöredovisningar, som Hagainitiativet, ett företagsnätverk för ett grönare näringsliv anordnade på Nalen i Stockholm i går.

Hon fick dock mothugg av storbanken Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar, Sasja Beslik, som inte kunde se några negativa aspekter av en lagstiftning med krav på redovisning.

– En lagstiftning bidrar till att fler företag redovisar hållbarhetsarbetet mera transparent och det kostar i princip inget. Fråga bolag som Telia, BP och SCA vad det kostat att INTE ha en hållbarhetsrapportering, säger han.

Energijätten Fortums vd höll med om att hållbarhetsarbetet är viktigt, men konstaterade att bolagets införande av Global Reporting Initiative, GRI, krävt mycket arbete.

– En hållbarhetsredovisning görs inte i en handvändning. Hela näringskedjan måste gås igenom. Det är viktigt att regeringen tänker till kring vad som ska redovisas så att vi fångar alla aspekter. Annars kanske det bara blir kosmetika, säger Anders Egelrud, vd på Fortum.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.