nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Problem för hållbart byggande

Olika regler inom Norden hämmar utvecklingen

Brist på nordiskt samarbete och alltför olika lagar och regler försvårar för hållbart byggande och hämmar utvecklingen av ny teknik. Nu har aktörer inom byggbranschen tagit fram ett gemensamt förslag på hur situationen kan förbättras.

– Politiker och beslutsfattare måste agera för en mer enhetlig nordisk arena och en långsiktig färdplan för minskad energianvändning. Riv hindren för ett hållbart byggande och sikta på att Norden ska bli världsledande, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.
– Politiker och beslutsfattare måste agera för en mer enhetlig nordisk arena och en långsiktig färdplan för minskad energianvändning. Riv hindren för ett hållbart byggande och sikta på att Norden ska bli världsledande, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.
 • Annons 1

Det blir dyrt med nationella skillnaderna i byggregler. Idag kan ett hus använda tre gånger så mycket energi, beroende på om det står på den danska eller svenska sidan av Öresund, på grund av att beräkningsmodellerna är olika, enligt Miljömärkning Sverige.

De har tillsammans Skanska Sverige, Veidekke Sverige och NCC Boende, sammanställt en handlingsplan där de pekar ut viktiga områden för ett ökat nordiskt samarbete kring hållbart byggande.

– Vi vill förändra dagens ohållbara situation med så vitt skilda förutsättningar. Det försvårar för byggföretag som agerar på den nordiska marknaden att arbeta effektivt och styra mot miljö- och klimatmål, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige som ansvarar för Svanen och EU Ecolabel.Så här vill företagen förbättra situationen:

Så vill företagen förbättra situationen

 1. Nordisk harmonisering av modeller för att beräkna energianvändning kWh/m2/år.
 2. Nordisk harmonisering av modeller för att beräkna primärenergifaktorer
 3. Nordisk harmonisering av energideklaration av nybyggda hus.
 4. Långsiktig färdplan med mål för minskad energianvändning.
 5. Ökat kunskapsutbyte och forskning i Norden
 6. Nordisk byggmaterialbank för giftfritt boende.
 7. Krav på ökad spårbarhet och mätbarhet av byggmaterial; ”loggbok”.
 8. Fungerande incitament för uppföljning av kommunala byggkrav.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

 • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.