nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Förenklingar för förnybar produktion

  • Annons 1

Nu ska det bli både enklare och billigare att producera förnybar el. Energinätsutredningen, som har i uppdrag att granska förslag till åtgärder som underlättar i hanteringen av nätkoncessioner, har nu överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

– Våra förslag innebär sammantaget ett både tydligare och mindre kostnadskrävande regelverk för inmatningen av förnybar el, jämfört med såväl gällande regler som andra förslag som utredningen har granskat, säger utredaren Sten Kjellman.

Utredningen föreslår bland annat:

– En särskild nätkoncession för produktionsområde med flera kraftverk, med kravlättnader för bland annat anslutningen av uttagskunder.

– Undantag från krav på nätföretagens rapportering och information. Kravlättnaderna föreslås gälla utan krav på ansökan för ledningar eller ledningsnät som matar in förnybar el.

– Möjligheten till samlad mätning för flera anläggningar för elproduktion. En sådan möjlighet förutsätts kunna leda till påtagliga kostnadsminskningar.

– En förenklad tillståndsprövning avseende bland annat kravet på upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar inför utbyggnad av elnätet. Utredningen kommer att arbeta vidare med denna fråga till sitt slutbetänkande.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nobelpristagare anser att klimatmötet ska avbrytas

Båda Nobelpristagarna i ekonomi anser att det viktigaste för klimatet är att sätta igång med åtgärder som leder framåt. Nu. Handlingsförlamningen är det största problemet. Paul Romer anser att en bra start är att något större land fattar beslut om koldioxidskatt. William Nordhaus rekommenderar att klimatmötet i Katowice ajourneras och att en mindre grupp diskuterar sig fram till vilka mekanismer som kan ge resultat.