nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Förenklingar för förnybar produktion

  • Annons 1

Nu ska det bli både enklare och billigare att producera förnybar el. Energinätsutredningen, som har i uppdrag att granska förslag till åtgärder som underlättar i hanteringen av nätkoncessioner, har nu överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

– Våra förslag innebär sammantaget ett både tydligare och mindre kostnadskrävande regelverk för inmatningen av förnybar el, jämfört med såväl gällande regler som andra förslag som utredningen har granskat, säger utredaren Sten Kjellman.

Utredningen föreslår bland annat:

– En särskild nätkoncession för produktionsområde med flera kraftverk, med kravlättnader för bland annat anslutningen av uttagskunder.

– Undantag från krav på nätföretagens rapportering och information. Kravlättnaderna föreslås gälla utan krav på ansökan för ledningar eller ledningsnät som matar in förnybar el.

– Möjligheten till samlad mätning för flera anläggningar för elproduktion. En sådan möjlighet förutsätts kunna leda till påtagliga kostnadsminskningar.

– En förenklad tillståndsprövning avseende bland annat kravet på upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar inför utbyggnad av elnätet. Utredningen kommer att arbeta vidare med denna fråga till sitt slutbetänkande.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Miljöstrategipriset – nu lite mindre cirkulärt

Vinnaren av Miljöstrategipriset får inte bara ära, diplom och blommor. En statyett av konstnären Helena Byström ingår också, nytt för i år är att det inte längre är ett vandringspris utan att statyetten stannar hos vinnaren. Detta gör den förstås lite mindre cirkulär – men den är fortfarande skapad av återvunnet material.

  • Annonskod Huvudspalten 4