nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Duschslangar är en av de plastprodukter som innehåller förbjudna kemikalier.
Duschslangar är en av de plastprodukter som innehåller förbjudna kemikalier. FOTO: Shutterstock

Förbjudna kemikalier i var tionde plastpryl

Kemikalieinspektionen har hittat otillåtna ämnen
i bland annat duschslangar, haklappar och yogamattor. Det kom fram i ett tillsynsprojekt.

  • Annons 1

I Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt har sammanlagt 160 plastvaror från 52 olika företag analyserats. Det är bland annat sådana som finns i hemmiljön, till exempel varor i badrum, trädgårdsprodukter och träningsredskap. De flesta av varorna som har undersökts är gjorda av mjuk plast.

– Många plastvaror, främst av mjuk PVC-plast, innehåller kemiska ämnen med farliga egenskaper. Varorna är inte akut giftiga, men på sikt kan det innebära problem för både hälsa och miljö, säger Marcus Hagberg, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Giftiga ämnen

Av de 160 analyserade produkterna innehöll 14 kemiska ämnen i otillåtna halter. Vanligast var kortkedjiga klorparaffiner, som används som mjukgörare och flamskyddsmedel. De är giftiga för vattenlevande organismer, är mycket långlivade i naturen och misstänks även vara cancerframkallande. Även kadmium hittades i otillåtna halter, och två undersökta barnavårdsartiklar innehöll ftalater.

Efter Kemikalieinspektionens granskning har företagen frivilligt slutat att sälja varor där otillåtna ämnen hittats i halter över gränsvärdena. I två fall har Kemikalieinspektionen förbjudit företagen att sälja varorna. Kemikalieinspektionen har också anmält 20 företag till miljöåklagare för att ha släppt ut varor med otillåtna ämnen på marknaden, eller för att inte ha informerat yrkeskunder om att varorna innehållit särskilt farliga ämnen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.