nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Förändrat klimat påverkar sårbarheten

Klimatet håller på att förändras. Förändringarna gör att antalet extrema vädersituationer kan komma att öka. Nu är det hög tid att förbereda sig för att säkra energiförsörjningen.

  • Annons 1

För Sveriges del innebär klimatförändringarna att det blir mildare och regnigare vintrar samt torrare somrar med fler dagar med temperaturer över 20ºC. Detta ställer krav på ytterligare åtgärder för att förbättra förmågan att förhindra och hantera energikriser.

Det framkommer av en delrapport som Energimyndigheten överlämnat till näringsdepartementet. Rapporten redovisar en övergripande bild av energisystemets påverkan av ett framtida förändrat klimat samt en plan för det fortsatta arbetet för att uppfylla regeringsuppdraget som handlar om energisystemets sårbarhet. Slutredovisningen ska lämnas in i slutet av november 2009.

I rapporten framhåller Energimyndigheten att:

– Förutsättningarna för tillförsel och användning av energi påverkas av ett förändrat klimat. För att säkra en trygg energiförsörjning behövs det insatser på nationell, regional och kommunal nivå samtidigt som både privata och offentliga aktörer involveras.

– Energiförsörjningen kan påverkas av förändringar som beror på det årliga mönstret för energianvändning, tillrinningsmönster för vattenkraften, högre kylvattentemperaturer och förändringar i biobränsle­hanteringen. Var för sig utgör ingen av dessa förändringar någon större fara för energiförsörjningen, men tillsammans kan de leda till att den svenska energiförsörjningen försvagas.

– Redan idag utsätts energiförsörjningen för prövningar i form av extremt väder. Ett framtida förändrat klimat förväntas öka intensitet och frekvens för vissa av dessa väderrelaterade hot. Detta kommer att ställa allt högre krav på samhällets samlade förmåga att förhindra och hantera störningar i energiförsörjningen.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4