nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Flera miljömål i riskzonen

Av de sexton miljökvalitetsmålen är det endast ett som bedöms vara möjligt att nå i tid. Och för flera av målen börjar de nu bli bråttom för att de överhuvudtaget ska gå att nå.

  • Annons 1

Inom många områden går miljöarbetet åt rätt håll. Men för många av målen går arbetet för långsamt. Faktum är att det för de flesta av miljökvalitetsmålen är mycket bråttom om de över huvud taget ska gå att nå. För miljömålen för klimat, hav, giftfri miljö och biologisk mångfald är läget säskilt problematiskt. Här är risken för oåterkalleliga förändringar överhängande, konstaterar Miljömålsrådet i sin senaste rapport till regeringen.

Miljömålsrådet framhåller att den globala ekonomiska krisen ger möjligheter att effektivisera och miljöanpassa både teknnik och system. För att främja jobb och tillväxt och samtidigt bygga upp ett långsiktigt hållbart samhälle anser rådet att regeringen bör sätta in stimulansåtgärder så att satsningarna på förnyelsebar energi, grön teknologi, investeringar i energieffektiviseringar och kollektiva transporter kommer igång.

– Att satsa på miljön är välfärdspolitik som främjar folkhälsan, den biologiska mångfalden, kulturhistoriska värden, ekosystemens produktionsförmåga och hushållningen med naturresurserna, säger Eva Eriksson, ordförande för Miljömålsrådet.

I år är det tio år sedan riksdagen beslutade om att det svenska miljöarbetet skulle inriktas på att nå ett antal miljökvalitetsmål. Avsikten är att år 2020 kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För klimatmålet är tidshorisonten utsträckt till år 2050 som en första etapp.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4