nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Fler investerare vill ha klimatinfo

Allt fler investerare inser vikten av att ha koll på företagens utsläpp. Och de börjar även snegla på strategier för vattenhantering och andra naturresurser.

  • Annons 1

I oktober lanseras klimatinformation från 260 nordiska börsnoterade företag till över 650 institutionella investerare världen över. Informationen har efterfrågats av investerarna via den globala organisationen Carbon Disclosure Project, CDP, och det är sjätte året i rad som nordiska företag medverkar.

– Intresset från investerare för den här typen av information växer för varje år. Och allt fler företag svarar samtidigt som kvaliteten på svaren blir bättre, säger Emma Henningsson, projektledare på CDP:s nordiska kontor.

Frågorna rör tre huvudämnen: strategi och styrning, risker och möjligheter och utsläpp av växthusgaser. Det kan handla om allt från hur ett företag engagerar sina anställda i klimatarbetet och hur man kommunicerar det till riskhantering samt direkta och indirekta utsläpp.

Flera vinster

Informationen finns tillgänglig via nyhetsbyrån Bloomberg men kan också ses gratis på CDP:s sajt. Att lämna information är frivilligt och företag kan välja att bara lämna information till de investerare som skrivit under CDP:s förfrågan men också att vara helt öppen med informationen. Emma Henningsson menar att företagen har allt att vinna på transparens. Det kan innebära affärsmöjligheter då investerare letar företag att bli aktieägare i. Men det finns också andra vinster med att delta.

– Klimatarbete kan påverka värdet av varumärket. Många företag uppskattar att de får möjlighet till benchmarking eftersom svaren poängsätts. Och när företag ställs inför frågorna kanske de också börjar fundera mer på dem och sätter igång att arbeta med frågorna, säger Emma Henningsson.

Vatten och skogsresurser

Men det är inte bara utsläpp som rapporteras. CDP har nu även börjat ställa frågor om vattenanvändning till några av världens största företag. Emma Henningsson berättar att engagemanget kring vattenfrågan är relativt lågt i Norden jämfört med resten av världen.

– Det finns en känsla av att vi har gott om vatten här och att vi klarar oss bra. Men flera faktorer kan påverka situationen i framtiden. Vattenfrågan kommer bara att växa i vikt framöver.

Lite längre fram i tiden ligger området biologisk mångfald. Ett steg för att göra dessa frågor självklara för alla aktörer är att CDP tagit upp en mindre liknande organisation under sina vingar, Forest Footprint Disclosure, FFD. De får redan idag in svar om resursförbrukning av skog från några riktigt stora företag. FFD ställer frågor kring skogsrelaterade råvaror som timmer och palmolja.

– Vi inser att bristen på naturresurser också måste hanteras för att kunna ge investerarna en komplex bild av risker och möjligheter.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.