nr-logo

Hållbarhet i praktiken

världsomfattande rapport IPBES
Rapporten visar bland annat att insatser som att klimatanpassa samhället, inte får göras på bekostnad av den biologiska mångfalden. FOTO: Chalmers

Femton miljoner hektar regnskog riskerar gå förlorad

Nu riskerar femton miljoner hektar regnskog i Amazonas förlora sitt skydd. Det motsvarar mer än hälften av Sveriges sammanlagda skogsareal.

  • Annons 1

Det visar den nya studien ”Potential increase of legal deforestation in Brazilian Amazon after Forest Act revision” där forskare från Chalmers och KTH har samarbetat med forskare vid universitetet i Sao Paulo, Brasilien.

I Brasilien finns ett lagstadgat krav på privata markägare att avsätta en viss andel av sin mark för naturskydd. Privata markägare i delstaterna som bor i Amazonas-regionen får odla på 20 procent av sin mark, resterande mark måste lämnas obrukad.

Men lagen innehåller en paragraf som gör det möjligt för delstaterna att sänka kravet på naturskydd om mer än 65 procent av den statligt ägda marken är skyddad. 

Finns ett kryphål

– Tidigare studier landade i slutsatsen att den här paragrafen troligen aldrig skulle aktiveras, men vi har nu visat att den pågående regleringen av markägande i Brasilien – Terra Legal – kan leda till att paragrafen aktiveras i flera delstater i Amazonas-regionen. Om det sker så blir det lagligt att använda ytterligare 30 procent av den privatägda marken för jordbruk, säger Göran Berndes, professor på Chalmers i ett pressmeddelande.

Det handlar om mellan 6,5 och 15,4 miljoner hektar som kan förlora sitt skydd. Områdena täcks av tropisk regnskog, så är det stora värden gällande biologisk mångfald som står på spel. Tropisk avskogning orsakar också stora koldioxidutsläpp, vilket förstärker växthuseffekten.

Svårt att nå klimatmål

– Brasilien har tagit på sig att minska sina växthusgasutsläpp till en nivå år 2025 som är 37 procent lägre än 2005, säger Göran Berndes. Det blir svårt om man inte håller nere avskogningen.

– Att skyddet försvinner innebär inte automatiskt att de här skogarna går förlorade, säger Flavio Freitas. Men det är viktigt att uppmärksamma situationen och vi hoppas att vår studie ger avtryck i Brasilien såväl som internationellt. En möjlighet är att lagen revideras och att paragrafen justeras eller stryks helt.

Läs mer: Årets julklapp är återvunnen

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.

  • Annonskod Huvudspalten 4