nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FAO: skydda växtgenetiska resurser

Om inte rejäla krafttag tas för att bevara den genetiska mångfalden i växtriket är framtidens livsmedelsförsörjning allvarligt hotad. Det visar en ny rapport från FN-organisationen FAO.

  • Annons 1

Food and Agriculture Organization släppte i veckan sin rapport om tillståndet för världens växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk. Ett av budskapen är att den genetiska informationen i växter är avgörande för att kunna utveckla bättre grödor som klarar exempelvis hetta och torka. Förändringar som förväntas komma och i vissa länder redan är verklighet i och med klimatförändringarna.

– Att öka ett hållbart användande av växters mångfald kan vara det avgörande sättet att tackla riskerna för utarmade genetiska resurser inom jordbruket, säger FAO:s generaldirektör Jacques Diouf.

Vild växter förloras

I rapporten lyfts allvarliga fakta fram: mellan 16 och 22 procent av vilda släktingar till livsmedelsgrödor som potatis och bönor kommer att vara försvunna till 2055 till följd av klimatförändringar.

– Det finns fortfarande tusentals vilda släktingar till våra livsmedelsgrödor som behöver samlas in, studeras och dokumenteras eftersom de innehåller genetiska hemligheter som gör det möjligt för dem att stå emot värme, torka, hög salthalt, översvämningar och skadedjur, säger Jacques Diouf.

Något som behöver göras för att komma till rätta med problemen är att öka kunskapen och intresset hos jordbrukare för att bevara och använda den genetiska mångfalden. Rapporten lyfter fram vissa framsteg på bevarandefronten: medvetenheten om att skydda mångfalden av livsmedelsgrödor ökar och antalet genbanker men också deras storlek har ökat de senaste tolv åren.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.