nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Få ställer miljökrav vid it-upphandling

SCBs årsrapport visar att ett av fyra företag ställer krav på att it-leverantören ska vara miljöcertifierad.

  • Annons 1

För första gången innehåller Statistiska centralbyråns årsrapport om företagens it-användning ett särskilt avsnitt om miljö. Statistiken över företag med fler än tio anställda visar bland annat att var fjärde företag har en miljöpolicy som uppmuntrar distansmöten istället för fysiska resor. När det gäller distansarbete förekommer det regelbundet i fyra av tio företag, men ingen nämnvärd ökning har skett de senaste åren.

Energisnålare drift

När det gäller energiförbrukning är det vanligare att företagen har en policy. Fyra av tio skriver i sin miljöpolicy att energiförbrukningen vid it-användning ska minska. Det kan innebära att använda skärmsläckare, att minska utskrifter eller att införa en energisnålare drift.

När det kommer till upphandling på it-fronten är miljökrav mer ovanligt. Ett av fyra företag uppger att de har en upphandlingspolicy som ställer krav på att leverantörerna av it-produkter är miljöcertifierade. Och ett av tre har en policy som säger att det vid upphandling ska tas hänsyn till energiförbrukning vid val av system eller hårdvara.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Nytt webbverktyg ska öka jämställdheten på arbetsplatsen

Ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet har utvecklat ett nytt webbverktyg, ”Förändringsrutan” ska hjälpa organisationer att få jämställdhetsarbetet att bli en del av den ordinarie verksamheten och det dagliga arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Chalmers vässar forskningsmiljö för solenergi

Chalmers vässar sin forskningsmiljö när det gäller fastighetsnära energiproduktion av solenergi. Målet är att skapa en forskningsmiljö som är unik i Europa.