nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Få EU-länder klarar energimålen

  • Annons 1

EU-länderna får låga betyg för arbetet med att öka användningen av förnybar energi från vindkraft och biobränslen, visar en ny utredning från kommissionen. EUs energimål är att 22 procent av elkonsumtionen ska komma från förnybara källor år 2010 i de femton länder som varit med längst i EU. Hittills har dock ytterst få av länderna infört ett regelverk som är tillräckligt långtgående för att energimålen ska kunna uppnås. Endast Tyskland, Danmark, Spanien och Finland ser ut att kunna nå sina nationella mål i utsatt tid, enligt kommissionens utvärdering.

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.