nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Workshop: Undvik fällorna i er GRI-redovisning

Under denna halvdag utgår vi från era egna praktiska frågeställningar som uppstår i arbetet med er hållbarhetsredovisning enligt GRI.

Boka plats

Vi kommer att ge stöd både i GRI G4 och GRI Standards. Under workshopen deltar alla genom att på ett lösningsfokuserat sätt dela med sig och diskutera sina utmaningar och erfarenheter för att finna lösningar på deltagarnas frågeställningar.

Har du stött på utmaningar i arbete med att identifiera topics och disclosures? Behöver du definiera egna disclosures? Är du osäker på hur du ska applicera principerna för hållbarhetsredovisning? Då är denna workshop till för dig!

Det kan vara utmanande att omsätta alla kraven i GRI i det praktiska arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning. I teorin är det tydligt och klart vad som krävs men i praktiken kan det innebära utmaningar. Denna workshop är ett tillfälle att lyfta specifika frågor och få tips och inspel från Goodpoints erfarna konsulter inom hållbarhetsredovisning. Det kommer även finnas utrymme för att utbyta idéer och best practice mellan deltagarna. Inför workshopen ombeds alla deltagare komma in med sina specifika frågor så att workshopen kan anpassas till deltagarna specifika behov.

Observera att antal platser är begränsat för att kunna behandla deltagarnas frågeställningar. 

Målgrupp för utbildningen
Kommunikations-, ekonomi- och redovisningsansvariga inom organisationer som har ansvar för att göra en hållbarhetsredovisning.

Workshopens mål
Att hjälpa deltagarna att komma vidare med sina problem och frågeställningar inom hållbarhetsredovisning. När du går från workshopen ska du ha ny inspiration och uppslag till lösningar för just dina utmaningar.

Förkunskaper
Kunskap om GRI G4 eller GRI Standards.

Anmälan
Pris Antal
Workshop 3500 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter