nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Väsentlighetsanalys och Intressentdialog – identifiera era väsentliga hållbarhetsfrågor

Denna heldagsutbildning ger deltagarna kunskap, erfarenheter och praktiska verktyg för att genomföra en väsentlighetsanalys samt intressentdialog i sin egen verksamhet.

Boka plats

Väsentlighetsanalysen är grunden för ett fokuserat hållbarhetsarbete och kan fungera både som utgångspunkt för strategiutveckling och som hjälp att definiera innehållet i en hållbarhetsredovisning. Genom att utföra en väsentlighetsanalys, inklusive intressentdialog, kan ett företag eller organisation identifiera de hållbarhetsfrågor som är väsentliga för deras verksamhet enligt både deras faktiska påverkan samt deras intressenters förväntan.

Upplägget för utbildningen kommer att utgå från den modell för väsentlighetsanalys som GRI rekommenderar. Modellen innefattar fyra steg:

  • Identifiering
  • Prioritering
  • Intressentdialog
  • Validering

Utbildningen kommer att innehålla flera fallstudier. Utbildningen kommer även att erbjuda deltagarna möjligheten att arbeta med moment från väsentlighetsanalysen som de kan tillämpa på det egna företaget/organisationen.

Anmälan
Pris Antal
Biljett 3995 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Rabattkod "" (%): kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter