nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Väsentlighetsanalys och Intressentdialog – identifiera era väsentliga hållbarhetsfrågor

Ta del av relevanta fallstudier och lär dig moment från väsentlighetsanalysen som kan tillämpas på den egna organisationen.

Boka plats

Väsentlighetsanalysen är grunden för ett fokuserat hållbarhetsarbete och kan fungera både som utgångspunkt för strategiutveckling och som hjälp att definiera innehållet i hållbarhetsredovisningen. Genom att utföra en väsentlighetsanalys, inklusive intressentdialog, kan ett företag eller organisation identifiera de hållbarhetsfrågor som är väsentliga för verksamheten utifrån faktisk påverkan samt intressenternas förväntan. En väl genomförd väsentlighetsanalys stödjer även företagets varumärkesarbete samt fördelningen av interna resurser. Goodpoint har stor erfarenhet av att hjälpa företag att genomföra väsentlighetsanalyser.

Utbildningen utgår från den modell för väsentlighetsanalys som GRI rekommenderar samt praktiska exempel och fallstudier. Vi kommer även att erbjuda deltagarna möjligheten att arbeta praktiskt med moment från väsentlighetsanalysen som de kan tillämpa på det egna företaget/organisationen.

Målgrupp

  • Hållbarhetsansvariga
  • Miljöchefer
  • Personalansvariga
  • Kommunikationsspecialister/ansvariga
  • Vd eller ledningsgrupp

Utbildningsmål

Denna heldagsutbildning ger deltagarna:

  • Metoder och praktiska verktyg för att genomföra en väsentlighetsanalys samt intressentdialog i sin egen verksamhet.
  • Genomgång av faktisk påverkan och avgränsningar i värdekedjan.
  • Metodik för effektiv prioritering av hållbarhetsfrågor
  • Inspiration och praktisk tillämpning av att sätta mål och följa upp hållbarhetsarbetet.


Agenda

10.00                Välkomnande och introduktion till dagen

10:15                Grundläggande metoder och ramverk för väsentlighetsanalysen.

11.00                Effektiv prioritering av hållbarhetsfrågor utifrån påverkan

12.00                Lunch

13.00                Påverkan längs värdekedjan

14.00                Workshop: Fallstudier och tillämpning av modellen i den egna verksamheten

15.30                Sammanfattning, diskussion om dagens lärdomar och utvärdering   

Anmälan
Pris Antal
Biljett 3995 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Rabattkod "" (%): kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter