nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Intern revision – metodik

Utbildningen vänder sig till dig som behöver kunskap om interna revisioner och hur man genomför dem. Rätt använd är intern revision ett viktigt verktyg för ledningen för att minska risker och förbättra verksamheten. Att genomföra intern revision är också ett krav för att uppnå certifiering av sitt ledningssystem enligt till exempel ISO 9001 (kvalitetsledning), ISO 14001 (miljöledning) eller OHSAS 18001 (arbetsmiljöledning).

Boka plats

Den här utbildningen ger dig kunskap och praktisk färdighet i att lägga upp långsiktiga revisionsprogram och planera, genomföra och rapportera interna revisioner. Dagen ägnas åt genomgång och diskussioner kring revisionsteknik. Den metodik som lärs ut kan användas för att revidera mot olika kriterier, men fokus i den utbildningen ligger på intern revision av miljö-, arbetsmiljö och/eller kvalitetsledningssystem.

Målgrupp för utbildningen
Du som behöver kunskap om interna revisioner och hur man genomför dem kommer att ha stor nytta av utbildningen. Kanske har du ansvaret för din organisations ledningssystem enligt exempelvis ISO 9001 eller ISO 14001? Eller så har du uppgiften att genomföra interna revisioner?

Utbildningsmål
Efter att ha genomgått utbildningen kan deltagarna:

  • Lägga upp ett revisionsprogram.
  • Planera och genomföra intervjuer och dokumentgranskning.
  • Identifiera avvikelser och sammanfatta resultatet i en rapport.

Vilka förkunskaper krävs?
Det är lämpligt att ha kunskap om det ledningssystem som ska revideras. Det även möjligt att komplettera med utbildning i ett specifikt ledningssystem i efterhand.

Anmälan
Pris Antal
Biljett 6 900 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Rabattkod "" (%): kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter