nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Så inför du nya ISO 9001/14001:2015

Utbildningen vänder sig till dig vill lära dig mer om tillämpningen av ISO 14001/9001:2015. Du får kunskap om hur du på bästa sätt förbereder dig för att införa nya standarderna samt praktiskt tillämpar dem i din verksamhet.

Boka plats

Kursen går igenom struktur och innehåll i de nya standarderna, skillnaderna mellan de nya standarderna och den äldre versionen och hur du konkret planerar för övergången till nya ISO 9001 och ISO 14001. Du får lära dig hur du bäst kommunicerar de nya standarderna inom din organisation.

Målgrupp för utbildningen
Utbildningen vänder sig till dig som vill få kunskap om kraven i de nya utgåvorna av ISO 9001 och ISO 14001 och hur de ska tillämpas:

  • Kanske har du en miljö- eller kvalitetsbakgrund? 
  • Kanske har ni ett kvalitet- och/eller miljöledningssystem, men har ännu inte gått över till de nya standardutgåvorna? 
  • Kanske planerar ni att införa ledningssystem för kvalitet och miljö enligt kraven i ISO-standarderna och behöver kunskaper om de nya standarderna?
  • Kanske är du intern revisor och behöver lära dig de nya standarderna?

Utbildningsmål   
Efter genomgången kurs har du:

  • Kunskap om skillnaden mellan gamla och nya standarderna för kvalitet och miljö. 
  • Kunskap om övergångsregler och viktiga begrepp.  
  • Kunskap om hur de kan utveckla sitt nuvarande ledningssystem för att uppfylla de nya kraven i standarderna.  
  • Kunskap om hur de nya kraven kan införlivas i praktiken i en verksamhet. 

Vilka förkunskaper krävs?   
Förkunskaper är inte nödvändiga, men det är bra om du har kunskaper eller praktisk erfarenhet av ISO 9001 och/eller 14001.

Anmälan
Pris Antal
Biljett 6 990 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Rabattkod "" (%): kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter