nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Så klarar du kraven i nya ISO 14001

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig hur du jobbar effektivt med miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och får ett strukturerat miljöarbete. Ett miljöledningssystem hjälper även till att ha koll på relevant lagstiftning. ISO 14001, standarden för miljöledningssystem, har nyligen reviderats och för de som vill behålla sin certifiering enligt standarden ska omcertifiering ske senast i september 2018.

Boka plats

Miljöledningssystem är ett användbart verktyg för att ständigt minska sin verksamhets negativa påverkan på miljön och identifiera värdeskapande möjligheter för organisationen. Den här utbildningen ger dig kunskap om innehållet i ISO 14001:2015. Dagen innehåller en genomgång av standarden, de definitioner och termer som standarden bygger på samt de nyheter som finns i jämförelse med tidigare versioner.

Målgrupp för utbildningen
Den här utbildningen är för dig som vill lära dig hur du arbetar med miljöledningssystem enligt ISO 14001 på ett effektivt sätt. Kursen är lämplig både för dig som har jobbat med tidigare versioner av standarden eller för dig som börjar från början. Du är kanske chef eller nyckelperson i en verksamhet som är certifierad enligt ISO 14001 eller som planerar att införa ett miljöledningssystem.

Utbildningsmål       
Efter att ha genomgått utbildningen har du kunskap om:

  • Utveckling och syfte av standarden för miljöledning.
  • Struktur och innehåll i ISO 14001:2015.
  • De olika kraven och hur de ska tolkas.
  • Vikten av att värdera miljöaspekter, utföra intressentanalys och riskanalys.
  • Terminologin som används i standarden.
  • Skillnader mellan den föregående och nya versionen av ISO 14001.
  • Förståelse för hur en revisor kan tolka kraven vid en certifieringsrevision.
Anmälan
Pris Antal
Det finns inte några biljetter tillgängliga.

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter