nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Så tar du ansvar för leverantörskedjan

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor, inköp samt riskhantering inom leverantörsledet och vill skapa en hållbar leverantörskedja. Ett framgångsrikt arbete med hållbarhet i processerna bygger på förtroende och samarbete mellan den inköpande organisationen och leverantören och kan minska risker både för din egen organisation och de som arbetar i leverantörskedjan.

Boka plats

Denna utbildning ger dig verktyg för hur du steg för steg kan skapa en hållbar leverantörskedja och därmed också minska riskerna.  Deltagarna får lära sig metoder för hur man som beställare kan arbeta med sina leverantörer på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Målgrupp för utbildningen
Kursen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor, inköp, riskhantering, leverantörsledet eller liknande i en organisation som vill uppnå en välfungerade och hållbar leverantörskedja.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs har du:

  • Kunskaper i  hur en organisation kan arbeta för att skapa en ansvarsfull leverantörskedja.
  • Kunskap om vilka förväntningar som finns på företag och organisationer gällande miljömässigt och socialt ansvar i leverantörsledet.
  • Kunskap om metoder för kartläggning och styrning av leverantörer.
  • Kunskaper om hur uppföljning och revisioner av leverantörskedjan fungerar.

Under utbildningen går vi igenom

  • Miljömässigt och socialt ansvar i leverantörskedjan – vad innebär det?
  • Vilken koll förväntas företag ha på sin egen leverantörskedja idag?
  • Riskanalys av leverantörer – metod och diskussion.
  • Vilka krav kan och bör jag ställa på leverantörerna?
  • Uppförandekod – vad är viktigt och hur följer jag upp?
  • Revisioner och revisionsuppföljning i leverantörskedjan.

Vilka förkunskaper krävs?
Kunskaper om den egna verksamhetens arbete med leverantörer.

Anmälan
Pris Antal
Det finns inte några biljetter tillgängliga.

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter