nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Livscykelanalyser enligt ISO 14044 – lär dig göra en LCA

I denna utbildning får du kunskap om hur man gör en LCA med hjälp av en ledande LCA-mjukvara. Teori blandas med praktiska övningar för att ge deltagarna djupgående förståelse för hur man arbetar med livscykelanalyser effektivt och korrekt enligt metoden Life Cycle Assessment ISO 14044, LCA.

Boka plats

LCA kan användas för att förstå en produkt eller en organisations miljöpåverkan i hela livscykeln. Det är den vetenskapliga metoden som används för att bedöma miljöpåverkan av produkter och tjänster i ett helhetsperspektiv. Man får kunskap om var förbättringsåtgärder får mest effekt utifrån hela livscykeln. I utbildning får du testa på att göra en LCA utifrån den inledande teorin.

Målgrupp för utbildningen
Utbildningen riktar sig till dig som är i behov av att kunna ta fram och förstå livscykelanalyser inom såväl tillverkande industri, återförsäljning och inköp, och offentliga verksamheter, till exempel:
– Miljöstrateger
– Produkt- och tjänsteutvecklare
– Kommuner, landsting och myndigheter med krav på rapportering av klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Utbildningsmål
Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper i att kunna genomföra och förstå en LCA.

Teori
–        Syftet med LCA och vad de kan användas til.l
–        Metodens 4 moment.
–        Olika metodik inom LCA.
–        Styrkor och svagheter i metoden.
–        Hur man gör en LCA.
–        Hur man tolkar resultatet från LCA.
–        Programvara att använda för LCA-analyser.

Övning

–       Mål och omfattning av en LCA
–       Inventering och modellering
–       Miljöbedömning
–       Tolkning av resultat

Vilka förkunskaper krävs?
Inga särskilda förkunskaper krävs.

Anmälan
Pris Antal
Biljett 6 900 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Rabattkod "" (%): kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter