nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Livscykelanalyser enligt ISO 14044 – lär dig upphandla smart

Denna kurs är relevant för dig som hanterar miljöfrågor i samband med upphandling, produktutveckling och hållbarhetsrapportering och vill veta mer om hur man ställer rätt krav vid beställning av en LCA. Målgruppen är beslutsfattare och inköpare, organisationer med krav på hållbarhetsredovisning.

Boka plats

Ett livscykelperspektiv på miljöfrågor är viktigt för att veta vilken produkt eller tjänst som har minst miljöpåverkan. Life Cycle Assessment (LCA) är en vetenskaplig metod som används för att bedöma miljöpåverkan ur ett helhetsperspektiv. Utbildningen kombinerar teori om metoden med en övning i att bedöma LCA rapporter. Vi jämföra olika LCA-studier med varandra för förstå om ett LCA-resultat är tillförlitligt och hur man kan tolka det. Du får också kunskap om vilka krav du bör ställa vid en beställning av en
studie.

Målgrupp för utbildningen
Utbildningen riktar sig till dig som är i behov av att kunna förstå och beställa livscykelanalyser inom såväl tillverkande industri, återförsäljning och inköp, och offentliga verksamheter, till exempel:
– Miljöstrateger
– Affärsutvecklare
– Produkt- och tjänsteutvecklare
– Inköpare
– Kommuner, landsting och myndigheter med krav på rapportering av klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Utbildningsmål
Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper i att kunna beställa och förstå en LCA.

Teori

 • Syftet med LCA och vad de kan användas till.
 • Metodens 4 moment.
 • Olika metodik inom LCA.
 • Styrkor och svagheter i metoden.
 • Hur man gör en LCA.
 • Hur man tolkar resultatet från LCA.
 • Programvara som används för LCA-analyser.

Övningar

 • Mål och omfattning av en LCA.
 • Inventering och modellering
 • Miljöbedömning.
 • Tolkning av resultat.

Vilka förkunskaper krävs?
Inga särskilda förkunskaper krävs.

Anmälan
Pris Antal
Biljett 6 900 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Rabattkod "" (%): kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter