nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Kemikalielagstiftningen

Säkra att du följer kemikalielagstiftningen

Utbildningen vänder sig till dig som hanterar kemikalier i ditt arbete. Du får grundläggande kunskaper om olika lagar och regler, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet.

Boka plats

Utbildningen vänder sig till dig som hanterar kemikalier i ditt arbete. Du får grundläggande kunskaper om olika lagar och regler, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet.
Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftning kring kemikalier blir allt mer omfattande, både i Sverige och inom EU.

Målgrupp för utbildningen
Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om hur du ska hantera kemikaliefrågor i ditt arbete och den lagstiftning som reglerar detta.

• Kanske är du miljö- eller hållbarhetsansvarig och får sådana frågor på ditt bord?
• Kanske köper du in varor och undrar vilka kemikalier som finns i?
• Kanske är du upphandlare och undrar vilka krav du kan ställa på kemiska produkter och varor?
• Kanske är du egen företagare och säljer en kemiska produkter?

Mål med utbildningen   
Efter avslutad kurs ska deltagarna:
• Ha en grundläggande förståelse om kemikalielagstiftning generellt.
• Ha en god orientering i Reach, CLP, Biocidförordningen och RoHS.
• Ha en överblick över vad som krävs för att uppfylla de lagar som gås igenom.
• Kunna läsa och förstå hur man ska jobba med en kemikalie baserat på informationen i ett säkerhetsdatablad.
• Förstå hur kemikalier ska hanteras i en verksamhet utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.
• Ha en god orientering i produktval och substitution och vilka verktyg som finns.

Vilka förkunskaper krävs?    
Inga förkunskaper krävs.   

Anmälan
Pris Antal
Biljett 7 490 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Rabattkod "" (%): kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter