nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Inom EU regleras ämnen oftast ett och ett, men det är inte vanligt att snarlika ämnen regleras i grupper.

Rätt kemikaliekontroll för din verksamhet

Utbildningen vänder sig till dig som hanterar kemikalier i ditt arbete. Du får grundläggande kunskaper om olika lagar och regler, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet.

Boka plats

Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftning kring kemikalier blir mer omfattande hela tiden, både i Sverige och inom EU. Denna utbildning riktar sig till alla som kommer i kontakt med kemikaliefrågor i sitt arbete. 

Målgrupp för utbildningen
Utbildningen vänder sig till dig som stöter på frågor kring kemikalier i ditt arbete och vill veta mer om hur du ska hantera dem och den lagstiftning som reglerar detta.

 • Kanske är du miljöansvarig och får sådana frågor på ditt bord?
 • Kanske köper du in varor och undrar vilka kemikalier som finns i?
 • Kanske är du upphandlare och undrar vilka krav du kan ställa på kemiska produkter och varor?
 • Kanske är du egen företagare som säljer en kemiska produkter?

Utbildningsmål
Efter avslutad kurs ska deltagarna:

 • Ha en grundläggande förståelse om kemikalielagstiftning generellt.
 • Ha en god orientering i Reach, CLP, Biocidförordningen och RoHS.
 • Ha en överblick vad som krävs för att uppfylla de lagar som gås igenom.
 • Kunna läsa och förstå hur man ska jobba med en kemikalie baserat på informationen i ett säkerhetsdatablad.
 • Förstå hur kemikalier ska hanteras i en verksamhet utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.
 • Ha en god orientering i produktval och substitution och vilka verktyg som finns.

Vilka förkunskaper krävs?    
Inga förkunskaper krävs.   

Program

09.00    Välkomnande och kursintroduktion
09.15    Kemikalielagstiftningens utveckling och struktur
– Utgångspunkter för Sveriges och EU’s kemikalielagstiftning.
– Översikt över globala konventioner, EU lagstiftning och svensk lagstiftning för kemikalier.

 Översikt kemikalielagstiftning
– Reach
. Översikt, viktiga begrepp och ansvar.

 • Reglering av SVHC (Substances of very high concern).
 • Säkerhetsdatablad och krav på utformning enligt Reach.
 • Övningsexempel om säkerhetsdatablad.

-CLP. Översikt och viktiga begrepp för klassificering och märkning.

 • Genomgång av märkningskrav enligt CLP, vad ska finnas med på etiketter?

12.0    LUNCH
13.00  Översikt kemikalielagstiftning forts.
– Översikt av lagstiftningens krav på innehåll och märkning för bla Biocidlagstiftning, RoHS, POP förordningen.

Arbetsmiljö och kemiska risker
– Översikt av de Arbetsmiljöföreskrifter och andra lagar som styr hantering av kemikalier.
– Krav på kemikalieförteckning, hygieniska gränsvärden, märkning och skyltning.
– Riskbedömning och praktiska övningsexempel.

Substitution av farliga kemiska ämnen, och resurser och verktyg för kemikaliekontroll
– Genomgång av olika angreppssätt och exempel på hur substitution kan planeras och genomföras.
– Genomgång av strategier och verktyg, inkl branschspecifika databaser, för att få stöd i kemikaliekontroll och utfasning av farliga kemikalier.

16.00 Återblick, reflektion och utvärdering av dagen
16.30 Avslutning

Anmälan
Pris Antal
Biljett 6 900 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Rabattkod "" (%): kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter